Čazma je sa svojom crkvom sv. Marije Magdalene 1. siječnja 2023. postala članica prestižne kulturne rute TRANSROMANICA i njezin prvi hrvatski lokalitet.

TRANSROMANICA je jedna od značajnijih kulturnih ruta Vijeća Europe, a nositelj članstva Čazme je Centar za kulturu Čazma – Gradski muzej Čazma.

Vijeće Europe je 1987. godine pokrenulo program kulturnih ruta s ciljem da se na vidljiv način, putem putovanja kroz prostor i vrijeme, pokaže kako baština različitih zemalja i kultura Europe predstavlja zajedničku kulturnu baštinu.

Na početku konferencije svima prisutnima obratio se Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme, koji je zahvalio na prepoznavanju čazmanskog lokaliteta kao dijela europske romaničke kulturne baštine te dao daljnju potporu afirmaciji grada kroz ovakve kulturne programe suradnje.

Tatjana Horvatić, ispred Ministarstva kulture i medija RH, osvrnula se na značaj i prisustvo kulturnih ruta Vijeća Europe u RH naglasivši važnost promocije hrvatske baštine u širem europskom kontekstu. Horvatić ističe kako su rute bitne jer potiču razvoj i prezentiraju materijalnu i nematerijalnu baštinu destinacije koja nije ciljana destinacija prosječnog turista, odnosno nije snažno turistički prezentirana.

Vodeća direktorica kulturne rute TRANSROMANICA, Annemarie Schmidt, govorila je o ruti kao poveznici zajedničkog romaničkog naslijeđa deset europskih zemalja (Njemačke, Austrije, Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Slovačke, Hrvatske, Srbije i Rumunjske). Ruta je predstavljena kao promotor europske romaničke umjetnosti i arhitekture te kulturnog turizma s ciljem podrške održivom regionalnom i gospodarskom razvoju.

Na crkvu sv. Marije Magdalene, kao prvi hrvatski lokalitet na kulturnoj ruti TRANSROMANICA, osvrnule su se dr. sc. Maja Cepetić Rogić (Centar za kulturu Čazma) i Tea Gudek Šnajdar (Culture Tourist) koje su pripremale prijavnu dokumentaciju.

“Crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi građena je u drugoj četvrtini 13. st. kao samostanska dominikanska crkva. Svojim jedinstvenim tlocrtom i iznimno bogatom i kvalitetnom kamenom arhitektonskom dekoracijom jedan je od najznačajnijih spomenika već kasnoromaničkog stila na prostoru kontinentalne Hrvatske. Prisutne umjetničke forme nastankom je jasno vežu uz europski kulturni krug što je prepoznato i od znanstvenog odbora TRANSROMANICE koji je prihvatio našu prijavu i omogućio daljnji postupak pristupanja ruti.”, rekla je Cepetić Rogić.

Kratkim govorom na njih se nadovezao prof. dr. sc. Vladimir P. Goss (Sveučilište u Rijeci) koji je prethodnih desetljeća svojim publikacijama čazmansku crkvu uveo u europsku znanstvenu literaturu i doprinio njenom širem značaju.

Za ovu priliku otisnuta je prigodna razglednica s crtežom crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi.

Cazma_MM_TRANSROMANICA_razglednica Capture