Perjana je tradicionalni događaj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prilikom dolaska prinove. Nekad se sipalo isključivo perje, odnosno jastučnice, pernati popluni i radilo se potajno, a danas se rijetko sipa perje. Sve češće se perjana održava sipanjem papira, ali i ostalih predmeta.

Održana je tradicionalna perjana u vrbovečkom kraju povodom rođenja malog Emanuela. Nasipano je 220 kockastih bala i 5 roto bala sijena i slame.

perjana1 perjana2 perjana3 perjana4