Izjava dana

Željko Lacković: Izađite na izbore i odaberite promjene

Krešimir Habijanec: Dva najvažnija kapitalna projekta za Općinu Sveti Ivan Žabno su uz izgradnju dječjeg vrtića i gradnja nove sportske dvorane

Marko Katanović: Sve što smo pričali, vjerujem da zajedno s Vama, dragi Križevčani, možemo i ostvariti – idemo po pobjedu