Na nedavno održanoj svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Zagrebačke županije – 17. srpnja, Nagrada Zagrebačke županije za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu uručena je Tamburaškom zboru Gaj Zaprešić.

Tamburaški zbor Gaj Zaprešić ove godine slavi okruglu 40. godišnjicu aktivnog djelovanja. Osnovan 1982. godine kao tamburaška sekcija u Osnovnoj školi Ljudevit Gaj u Zaprešiću, do danas se prometnuo u jedan od desetak najboljih tamburaških sastava na državnoj razini. Uz stotine hvaljenih nastupa po zemlji i inozemstvu, u ansamblu se posebna pažnja pridaje edukaciji mladih i profesionalnom usavršavanju članova.

„Osnivač, pokojni profesor Ivan Kresnik osnovao je tamburašku sekciju u osnovnoj školi ‘Sjever’ koja se danas zove ‘Ljudevita Gaja’, a po njoj je orkestar dobio i ime te 1995. godine, kad je nadrastao školsku grupu, postaje udruga građana“, rekao je Domagoj Pleše, tajnik Tamburaškog zbora. „Ima nas 35 članova u dvije grupe – početničkoj i starijem orkestru, a svake godine organiziramo i Ljetnu školu tambure“, naglasio je Pleše.