U znak sjećanja na legendu o ”pomirbi” kalničkih šljivara i križevačkih purgera, svaku se godinu prikazuje Predstava pomirbe kroz koju se kalnički plemenitaši mire s križevačkim purgerima kroz pripremu svatova mladića s Kalnika Julčeka i djevojke iz grada Tilčike te na kraju ponovno svađaju.

Večeras su se ponovo posvađali, a tijekom predstave bačena je buketa. Gospođa iz publike uhvatila je cvijeće, a mi smo zabilježili video.