Preminuo je velečasni Stjepan Matoić.

Velečasni Stjepan Matoić rođen je 2. listopada 1946. godine u Križevcima od oca Josipa i majke Dragice. Osnovnu školu završio je u Križevcima, pohađao je Sjemenište na Šalati i maturirao 1965. godine. Diplomirao je na Teološkom fakultetu u Zagrebu 1973. godine. Iste godine zaređen je za svećenika po rukama nadbiskupa Franje Kuharića. Postao je kapelan u župi sv. Križa u Sisku. Nakon dvije godine imenovan je za upravitelja župe sv. Bartola u Hrastovici.

Zatim je 1. rujna 1979. godine imenovan upraviteljem župe sv. Jurja u Đurđicu. Pune 34 godine u župi je vodio veliku brigu o sakralnim spomenicima crkvene baštine. Uređene su i izgrađene brojne kapelice. Župnik Stjepan Matoić bio je i vjeroučitelj u Osnovnoj školi Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu te područnim školama u Poljani Križevačkoj, Đurđicu i Tremi.

Primio je i javno priznanje Grada Križevaca, a 2013, godine imenovan je župnikom u Novoj Rači. Odlukom bjelovarsko-križevačkog biskupa Vjekoslava Huzjaka župniku Matoiću 2016. godine dodijeljena je Župa Ranjenog Isusa u Gradecu.

Velečasni Stjepan Matoić primio je i općinsku nagradu za životno djelo. Preminuo je nakon duge bolesti.

vlč. Stjepan Matoić bit će pokopan u subotu, 27. svibnja 2023. godine u 12 sati na Gradskom groblju u Križevcima.

Počivao u miru