Sjednica Gradskog vijeća Grada Vrbovca održana je večeras u Gradskoj vijećnici.

Na sjednici je, između ostalog, donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrbovca. Zamjenik gradonačelnika Marko Belošević rekao je kako se na ovaj dokument dugo čekalo, no država je tu mijenjala pravila u zadnjih 20 godina. Daju se u zakup zemljišta na području Grada Vrbovca u katastarskim općinama Brčevec, Dijaneš, Gostović, Luka, Poljana i Poljanski Lug.

– U ovome trenutku Grad raspolaže sa 1252 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, od čega je 606 u dugoročnom zakupu, a 668 hektara je slobodno. Sada raspisujemo natječaj za 23 hektara i to je isključivo državno poljoprivredno zemljište koje se nalazi u privremenim zakupima. Najbitnije je da se to dodijeli poljoprivrednicima i da oni to mogu dalje koristiti. Najam se daje na 25 godina za dugoročno korištenje, odnosno 15 godina za sve ostale kulture. Cijena je definirana Pravilnikom kojeg je potpisao nadležni ministar, nadam se da ćemo već do ljeta raspisati natječaj za preostale čestice. Ovim putem pozivam sve da se jave u Gradsku upravu ukoliko su zainteresirani za otkup čestica. Uskoro pripremamo izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, pa ako netko želi kupiti zemljište, neka nam javi da to stignemo prebaciti iz zakupa u prodaju – rekao je Belošević.

FOT_4624

Vijećnici su donijeli i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno – poslovne zone Dijaneš. Područje obuhvaćeno planom zauzima površinu od 7,53 hektara gdje će privatni investitor graditi solarnu elektranu. Investitor financira i izradu Urbanističkog plana.

Prihvaćeno je i izvješće o radu Komunalca u 2022. godini, kojeg je podnio direktor Mato Jelić. Istaknuo je kako odvoz otpada vrše na području Vrbovca, Gradeca i Preseke. Radi se o području sa 5430 stanovnika. Više od mjesec dana traje i odvoz otpada iz Brckovljana, za što očekuju milijun i pol kuna prihoda godišnje.

– Ono što smo nastavili iz 2021. godine je prihvat otpada od općina Dubrave, Farkaševca i Rakovca koje su naši suvlasnici i plaćaju sanaciju odlagališta Beljavine. Na njihovom području odvoz vrši Eko – Flor. Glomazni samljeveni otpad sada možemo odložiti u lagunu. Nabavili smo polupodzemne spremnike i tri spremnika za dječje vrtiće i škole te povećali broj zelenih otoka. Nabavili smo jedan polovni kamion za sakupljanje otpada sa dizalicom za pražnjenje polupodzemnih spremnika. Odložene količine miješanog otpada su na razini 2021. godine, koliko god mi vršili edukacije i slali letke. Ne smanjuje nam se miješani otpad i dosta je tu razloga, kao što su PIK, udomiteljske obitelji i doseljavanje. Bez odvajanja biootpada na cijelom području grada teško ćemo smanjiti količine miješanog otpada – rekao je Jelić.

FOT_4644

Dodao je kako imaju premale količine biootpada pa je izgradnja kompostane neisplativa. Od 1. siječnja iduće godine će se odvajati biootpad iz miješanog otpada te se čekaju izmjene zakona oko toga.

– Biootpad bi trebao biti čist, dakle bez vrećica, a to izvršiti je praktički nemoguće. Pozvali smo ljude da sami izdvajaju biootpad, nismo imali zainteresiranih građana. Ukoliko se netko javi, mi ćemo to odvojiti i predavati Eko – Floru u Kloštar Ivaniću na njihovu kompostanu.

Jelić je dodao da računi za odvoz otpada kasne jer prelaze na novi računovodstveni program u Komunalcu. Računi za siječanj će doći zajedno s računima za veljaču.

Vijećnici su dali i suglasnost Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec za nabavu novog osobnog vozila na leasing za potrebe autoškole, te donijeli Odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrbovca.

FOT_4625FOT_4626 FOT_4629 FOT_4630 FOT_4631 FOT_4632 FOT_4634 FOT_4636 FOT_4637 FOT_4638 FOT_4640FOT_4650 FOT_4651 FOT_4652 FOT_4653 FOT_4656 FOT_4658 FOT_4659