Pomoć poduzetnicima koji su pretrpjeli štetu od tuče, suglasnosti na temelju kojih će biti pokrenut projekt “Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae – Varaždinske Toplice”, odnosno izgradnja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, osnivanje dva nova centra izvrsnosti za astronomiju i fiziku te strukovni centar izvrsnosti za promet, samo je dio odluka koje su vijećnici usvojili na današnjoj sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije.

Župan Anđelko Stričak podnio je izvješće o radu za prvo polugodište 2022. godine, koji je prihvaćen većinom glasova.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (4)

– Prva polovica ove godine obilježena je završetkom dva kapitalna objekta u obrazovanju, dovršetkom izgradnje i opremanja OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, te rekonstrukcijom OŠ Veliki Bukovec. Zahvaljujući završetku ulaganja, u obje škole nastava je sada organizirana u jednoj smjeni. U proračunu smo osigurali dosad najveći iznos bespovratnih potpora putem javnih poziva, 6,6 milijuna kuna u poljoprivredi, što je dva milijuna kuna više nego 2020. godine, zatim 1,3 milijuna kuna za potpore u turizmu, a za udruge građana 1,6 milijuna kuna, što je 19 posto više sredstava za 24 posto više udruga. U zdravstvu su pri kraju građevinski radovi na izgradnji Nacionalnog rehabilitacijskog centra Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, dok su završeni građevinski radovi na objektima Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Varaždin. Pokrenuta je javna nabava za izgradnju Centralnog operacijskog bloka, najvećeg projekta u zdravstvu. Isto tako, traju građevinski radovi u sklopu dva projekta regionalnih centara kompetentnosti u poljoprivredi i zdravstvu. Suočili smo se i s nizom izazova, tučom, sušom, najtežom prometnom nezgodom, brigom za raseljene osobe iz Ukrajine, a u svim tim situacijama naše žurne službe su reagirale odlično, na čemu im još jednom zahvaljujem – rekao je župan Stričak.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (6)

S ciljem pomoći mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su pretrpjeli štetu zbog prirodne nepogode tuče u svibnju i lipnju ove godine, županijski vijećnici su jednoglasno usvojili Program dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (5)

– Na temelju ovog Programa bit će raspisan Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti ukupne vrijednosti 6 milijuna kuna, pri čemu su sredstva osigurana u državnom proračunu – najavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Darko Majhen.

Na javni poziv moći će se javiti poduzetnici s područja gradova Varaždin i Lepoglava te općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, koji su prijavili štete na mehanizaciji i opremi, zgradama te solarnim panelima za gospodarsku djelatnost, odnosno na imovini koja nije osigurana, a štetu su prijavili sukladno odredbama Zakona.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (3)

U Varaždinskoj županiji djelovat će dva nova centra izvrsnosti – Centar izvrsnosti za astronomiju i Centar izvrsnosti za robotiku. Osnovani će biti na temelju izmjena Odluke o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti, koje su vijećnici prihvatili jednoglasno. Dosad su daroviti i visokomotivirani učenici dodatna znanja iz astronomije i robotike stjecali u sklopu programa, a sada će se ti programi biti proglašeni centrima izvrsnosti. Uz to, izmjenom Odluke je u mrežu uključen i Strukovni centar izvrsnosti za promet koji će djelovati pri Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin, a na temelju inicijative Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

– U godinu dana, otkako je donesena Odluka o utvrđivanju mreže programa centara izvrsnosti, dogodilo se puno toga dobroga. Programi robotike i astronomije su nevjerojatno napredovali i dobit će svoju „samostalnost“, naši učenici su osvojili 18 medalja na međunarodnim natjecanjima, kao i silne nagrade na državnim maturama. Prije dva tjedna je moj zamjenik Robert Kelemen na Generalnoj skupštini Europskog vijeća za nadarene izabran u Glavni odbor, pa je sada među sedmero ljudi koji kreiraju politiku rada s nadarenima i naš čovjek iz Hrvatske, iz Varaždinske županije. To je izuzetno veliko priznanje. Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima, Varaždinska županija je prije 10-ak dana dobila domaćinstvo Europskog prvenstva u robotici. U lipnju sljedeće godine će oko 900 učenika iz cijele Europe doći u Arenu Varaždin i ovdje će biti tjedan dana. Sve to je rezultat ukupnog obrazovnog sustava i sustava centara izvrsnosti, koji će ovom odlukom biti bolji – rekao je dr. sc. Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, koji 1. listopada odlazi u mirovinu.

Župan Stričak mu je zahvalio na marljivom radu i svemu što je napravio da obrazovni sustav bude bolji i kvalitetniji, na što su županijski vijećnici ustali i dr. sc. Huđeka ispratili dugotrajnim pljeskom.

Vijećnici su dali suglasnosti na dvije odluke o osnivanju prava građenja za korist Grada Varaždinske Toplice, i to za objekte Pučke kupelji te Arheološkog nalazišta.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (7)
– Objekt Pučke kupelji bit će prenamijenjen u Interpretacijski centar termalne vode Aquae Iasae, a  Arhelološko nalazište bit će uređeno s uključenom izgradnjom prezentacijskog prostora na ulaznom dijelu nalazišta, i to u sklopu projekta “Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae – Varaždinske Toplice”. Projektom je planirano uređenje, interpretacija te prezentacija kulturne i prirodne baštine Varaždinskih Toplica. Prijavitelj projekta i nositelj građevinskih dozvola bio bi Grad Varaždinske Toplice, a partneri Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i Varaždinska županija – navela je Ljubica Božić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje.

Da bi Grad Varaždinske Toplice, sukladno odredbama Zakona o gradnji dokazao pravni interes za izdavanje građevinske dozvole, odlukama Upravnog vijeća se osniva pravo građenja, bez naplate, na vrijeme od 25 godina. Vijećnici su sada dali suglasnosti na te odluke, a projekt se planira prijaviti na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „C1.6 R1-I 1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ s ciljem izgradnje javne turističke infrastrukture.

Zupanijska_skupstina_vz_zupanija_rujan_2022 (2)

Da bi Zavod za javno zdravstvo mogao realizirati projekt izgradnje nove zgrade, u kojoj će biti objedinjene sve njihove djelatnosti, tri zdravstvene ustanove potpisale su sporazum s ciljem uređenja imovinskopravnih odnosa. Vijećnici su dali suglasnost na odluke upravnih vijeća Opće bolnice Varaždin, Zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije o raspolaganju nekretninama u krugu varaždinske bolnice. Izrađen je Geodetski elaborat kako bi se formirale parcele i definiralo tko koristi koje nekretnine.

Sukladno novom Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, vijećnici Županijske skupštine usvojili su Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije, čija će zadaća biti predlagati ciljeve kulturne politike Županije i mjere za njezino provođenje, davanje stručnih podloga i mišljenja, praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davanja prijedloga za poticanje njihova razvitka i unapređivanja te obavljanja drugih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Vijećnici su dobili informacije o stanju gospodarstva Varaždinske županije u 2021. godini i prvom polugodištu 2022. godine. Većinom glasova prihvaćena su izvješća o radu za 2021. godinu Piškornice d.o.o. – Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske za 2021., Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o., Garancijske agencije, Bukotermala i Zone Sjever d.o.o. Vijećnici su dali suglasnost ŽUC-u Varaždinske županije na izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022., kao i suglasnost na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu. Usvojen je i Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja investitoru trgovačkom društvu Prudnica d.o.o. radi podnošenja prijedloga za utvrđivanje interesa RH. Na sjednici su prihvaćene Strateške smjernice do 2030. godine i Plan razvojnih aktivnosti 2022. – 2027. zdravstva Varaždinske županije te drugi akti.