Prostor stomatoloških ordinacija Doma zdravlja u Bjelovaru detaljno je obnovljen zahvaljujući investiciji vrijednoj stotinu tisuća eura, a novouređene prostorije obišao je u srijedu župan Marko Marušić koji je najavio i dodatno ulaganju u opremu vrijedno 30 tisuća eura.

“U ove prostorije se godinama nije ulagalo i mi sada mijenjamo tu praksu. Nastojimo periodično osigurati potrebna ulaganja i na taj način stvoriti što bolje uvjete rada zaposlenicima i tako podignuti kvalitetu zdravstvene zaštite naših građana”, kazao je župan. Rekao je i da će tijekom ove godine biti uloženo još 30 tisuća eura za nabavku novih uređaja, što će dodatno podići kvalitetu zdravstvene zaštite.

Koliko je uređenje ovih prostorija bilo nužno svjedoči i to što je zbog dotrajalosti instalacija bila dovedena u pitanje čak i sigurnost samih zaposlenika koji su bili u opasnosti od električnih udara, čulo se prilikom obilaska.

“Ovaj prostor od same izgradnje 80-tih godina nikada nije bio temeljito obnavljan. Bilo je tu i tamo bojanja zidova, ali ozbiljne obnove nije bilo. Mi smo sada izmijenili kompletno sve instalacije, struja, voda, plin i mislimo da će to sad biti dobro za dulje vrijeme”, istaknuo je v.d. ravnatelj Doma zdravlja Josip Rajković. Naveo je kako u tom prostoru rade dva stomatologa kao zaposlenici Doma zdravlja i još njih šest koji ordinacije imaju u zakupu.