Dragana Grubačević, studentica je Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i djevojka koja uz studij pomaže obitelji na farmi, a kako kažu njeni ukućani, voli sjesti u traktor i preorati polje ili pokositi travu. Dragana voli studirati, život na selu i poljoprivredu.

Razgovorali smo s njom na gospodarstvu u Maloj Rijeci. -Studentica sam druge godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, odlučila sam se za smjer bilinogojstvo jer se bavimo poljoprivredom, odnosno imamo farmu muznih krava. Zbog farme nam treba i dosta hrane za stoku.

grubacevic4

Na farmi imamo 70-ak muznih krava holstein i simentalske pasmine, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu imamo oko 150 grla stoke. Dnevno proizvedemo oko 1500 kg mlijeka, mlijeko predajemo Vindiji, a moram spomenuti da imamo robota za mužnju krava – kazala je Dragana Grubačević i osvrnula se na uvijek aktualnu cijenu mlijeka.

grubacevic6

-Cijena mlijeka nije bajna, sad se kreće oko 4 kune, a smatram da je preniska s obzirom na troškove i opseg posla. Realna cijena mlijeka bi trebala biti oko 5 kuna – kazala je i uputila poruku mladim proizvođačima mlijeka.

-Budite uporni i preporučila bi mladim proizvođačima mlijeka da prvo upišu Visoko gospodarsko učilište kako bi stekli dodatnu praksu i nova znanja – poručila je mlada proizvođačica mlijeka iz Male Rijeke.

grubacevic3

Spomenimo da su na OPG-u Grubačević studentice Visokog gospodarskog uličišta u Križevcima Ivana Merc i Stella Hossu uz potporu djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Gorana Mikca s VGU-a, odradile stručnu edukaciju u ocjeni vanjštine krava, te sa na taj našin pripremile za međunarodno natjecanje u ocjeni vanjštine krava koje će se u veljači održati u Francuskoj.

grubacevic9

Razgovor s Draganom Grubačević možete poslušati na Prigorskom radiju – 96,6 MHz, u nedjelj,u 5. veljače 2023. godine u emisiji “Život na selu” s početkom u 9.30 sati.

grubacevic8grubacevic2grubacevic7grubacevic5grubacevic2