Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje nakon trećeg redovitog ispitivanja koje je od 13. do 26. lipnja proveo Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, izvijestila je u ponedjeljak Dubrovačko-neretvanska županija.

More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, dvije plaže dobrom ocjenom – Ploče, Portina – Baćina i Korčula, Sv. Nikola,  dok je na plažama Hotela Park na Korčuli i Trstenik na Pelješcu more ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Ispitivanje je obavljeno prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.