Davor Kljak (Reformisti) vijećnik krapinsko-zagorske Županijske skupštine u četvrtak je tijekom aktualca 9. sjednice pitao župana Željka Kolara (SDP) što je Županija poduzela u vezi najave otvaranja kamenoloma Siljevec.

– Treba li nam uopće još jedan kamenolom? – pitao je.

Župan Koren je odgovorio kako u slučaju izbora između Parka prirode Ivanščica i kamenoloma, Krapinsko-zagorska županija bude za Park prirode.

– U slučaju da je moguće organizirati eksploataciju unutar Parka prirode i da za to dozvole daju nadležna ministarstva, onda ne vidim zašto bi mi bili protiv toga. No, ako otvaranje kamenoloma dovodi u pitanje proglašenje Parka prirode, onda je situacija jasna – Krapinsko-zagorska županija je za otvaranje Parka prirode – odgovorio je župan Željko Kolar.