Umro istaknuti hrvatski književnik iz Subotice Milovan Miković

10. travnja 2021. Autor: prigorski.hr Kultura & Turizam Umro istaknuti hrvatski književnik iz Subotice Milovan Miković

croinfo.rs


Istaknuti hrvatski književnik, urednik i publicist iz Vojvodine Milovan Miković umro je u petak u rodnoj Subotici, objavio je u subotu tjednik „Hrvatska riječ“.

Pisao je pjesme, pripovijetke, romanesknu prozu, kritike, romane, eseje, studije i rasprave na hrvatskom i srpskom jeziku kao i na bunjevačkoj ikavici.

Svoje hrvatsko nacionalno određenje pokazuje vrlo aktivnim sudjelovanjem u kulturnom životu zajednice, članstvom u Društvu hrvatskih književnika i Matici hrvatskoj, a također idiomom temeljenim na hrvatskoj književnojezičnoj normi, kojim se služio u pisanju i javnom djelovanju, zabilježila je među ostalim profesorica hrvatske dijalektologije u Zagrebu Sanja Vulić.

Napisao je više od deset pjesničkih knjiga, tri knjige eseja i veliki broj književnopovijesnih rasprava, a njegovo najcjenjenije djelo među bunjevačkim Hrvatima je zbirka pjesama na ikavici „Avaške godine“.

Jedan je od utemeljitelja Radio Subotice, gdje je isprva spiker-novinar, potom novinar, te glavni i odgovorni urednik.

Tu je dužnost obnašao i nakon prelaska u Novinsko izdavačko poduzeće „Subotičke novine“, a do odlaska u mirovinu radio je u „Hrvatskoj riječi“.

Bio je suradnik je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, na projektu Hrvatske književne enciklopedije.

Rođen je u Subotici 1947. (Hina)

Facebook Comments