U Galeriji K2 u Križevcima Mario Kovač predstavio svoje ‘Metamorfoze iliti preobrazbe’

28. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Kultura & Turizam U Galeriji K2 u Križevcima Mario Kovač predstavio svoje ‘Metamorfoze iliti preobrazbe’


U razdoblju dok su na snazi bile stroge mjere SCZ, Klub kulture preselio je svoj program u virtualni svijet, te je među inim programima održano i mrežno predstavljanje druge zbirke pjesama Maria Kovača ‘Metamorfoze iliti preobrazbe’.

Kao kazališni čovjek, navikao na mnogo izravniju interakciju s publikom, sam je autor predložio da se njegova mala zbirka pjesama ipak predstavi sa živom publikom, što je i realizirano u srijedu u večernjim satima na novouređenoj terasi Galerije K2 u Križevcima. Ovog renesansnog ‘homo universalis’-a nije potrebno posebno predstavljati, njegov je CV već u ranim srednjim godinama (r. 1975.) bogat postignućima, projektima, priznanjima, a u širokoj lepezi djelatnosti, od osnovne redateljske, pa sve do edukacijske, kvizaške i spisateljske, pjesništvo je samo još jedna kolateralna žrtva živog i živahnog Marija Kovača.

Pjesnička zbirka ‘Metamorfoze iliti pretvorbe’, zbirka je kratkih životnih bilješki, necenzuriranih, bogatih (samo)ironijom, koje plastično oslikavaju naše vrijeme i žive karaktere i odnose kroz koje prolazimo. ‘Metamorfoze’ su udomaćen literarno pojam, od Ovidija i Kafke, a pjesnik ih u svojoj zbirci doživljava kao osobne generacijske metamorfoze, koje sažima u stihovima pjesme ‘Obiteljski život’: ‘U ta dva vremena na putu prema plaži pitali bi jedni druge „Jeste li ponijeli rizle?“ umjesto današnjeg „Jesmo li ponijeli lopatice za pijesak?“.

Iako se ‘pretvorbe’ u naslovu mogu shvatiti kao obična sinonimija, ipak nije tako jednostavno. ‘Pretvorba’ je izraz koji se često koristi u razdoblju nove Hrvatske države, a obilježava neslavan prijelaz sa društvenog na privatno vlasništvo. Budući se događa kroz razdoblje kroz koje se događa i pjesnikovo odrastanje i njegove osobne metamorfoze, ove pretvorbe možemo shvatiti kao sinonim, ali i kao okvir.

Brojna publika družila se s popularnim Kovačem na ovom, prvom javnom događanju ‘novog normalnog’ Udruge K.V.A.R.K., a program je nenametljivo ali kompetentno moderirao Petar Babić.

Facebook Comments