Sveti Fabijan i Sebastijan

20. siječnja 2021. Autor: prigorski.hr Vjera Sveti Fabijan i Sebastijan

foto: Zdenko Balog


Piše: dr. sc. Zdenko BalogIako im se imena redovito u kalendaru svetaca spominju u paru – poput npr. Ivana i Pavla, ili Kuzme i Damjana, svetog Fabijana i Sebastijana u stvarnosti ništa ne povezuje, osim datuma svetkovanja, 20. siječnja.

Sveti Fabijan je papa iz 3. stoljeća, koji pada žrtvom Decijevog progona kršćana. Za života mnogo je nastojao na organizaciji crkvene uprave. Sebastijan, s druge strane, galski je plemić, pretorijanac, koji je uhićen za vrijeme Dioklecijanovih progona.

Car ga je dao smaknuti tako da su ga vezali za stup, dok su ga vješti streličari pogađali strjelicama koje nisu bile smrtonosno, te je trebao dugo umirati gubeći krv. No pobožne žene su ga u noći oslobodile, te ga poticale da se sakrije izvan Rima. On je to odbio, te se vratio na dvor da javno svjedoči vjeru. Nato ga je Dioklecijan dao javno smaknuti u areni toljagama.

Sebastijan je pored svetog Roka, zaštitnik od kuge, jer se u antici vjerovalo da kugu donose Apolonove strjelice. Zato se često i pojavljuje na oltarima pored svetog Roka, a ponekad se uz njega nalazi i njegov datumski partner papa Fabijan.

Ako se Fabijan ne nalazi u paru sa Sebastijanom, teško ga je razlikovati, budući da nema drugih atributa osim papinske odore. Sebastijan je, s druge strane, čest i rado prikazivan motiv u slikarstvu. Pored toga što je popularan zaštitnik od kuge bio zazivan posebno u gradovima u vrijeme pošasti, slikari su rado i često koristili motiv golog mladića vezanog uz stup, kako bi se razmetali vještinom crtanja anatomije. Razumljivo je da crkveno slikarstvo ne obiluje previše sličnim motivima, osim praroditelja Adama i Eve, koji su obično bili pogurani negdje u predvorje ili na crkvene portale.

Sveti Sebastijan nalazi se često u otvorenom prostoru gradova na tzv. ‘kužnim pilovima’, među drugim svecima omiljelim u srednjoeuropskim gradovima, poput Florijana, Roka, Ivana Nepomuka, ili Kristofora.

Na slikama: freska u svetištu kapele Svetog Roka u Draguću, sa Fabijanom i Sebastijanom desno i lijevo uz Roka; oltar Svetog Roka u Svetoj Nedjelji, na atici lijevo i desno nalaze se Fabijan i Sebastijan; Fabijan i Sebastijan na oltaru u crkvi Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu; Sveti Fabijan i Sebastijan u kapeli Svetog Roka u Križevcima; Sveti Sebastijan na oltaru u varaždinskoj katedrali; Sebastijan na ‘kužnom pilu’ u Požegi; Sebastijan na javnom spomeniku u Koprivnici; Sebastijan na javnom spomeniku u Mariboru; grupa svetaca na glavnom trgu u Brucku na Muri, slijeva, Rok i Sebastijan.

 

Facebook Comments