Misno slavlje i podjela sakramenta Krizme održana je u subotu u crkvi svetog Lovre u Lovrečkoj Varoši.

Krizmanici su postali punoljetni kršćani i Kristovi svjedoci. Krizmanici su za svoj novi put u kršćanskom životu imali i kuma na kojega će se uvijek moći osloniti, a kum će imati zadatak učiti, usmjeravati i biti krizmanikova podrška u njegovom životu.

8a7458c8-3c16-493c-a74b-8653b108ae16 63290214-7b53-4b88-bdc6-218f4c50775f ae7ba5d7-0f46-4214-b4ad-a7eb96cb15fb a302caca-0b42-4ec4-96a6-78d9d38226f8 d40a3069-02e3-46d4-98f4-62cbc2bb2469 95d12b64-56ea-4fb9-90ce-6d7280885473 5a347246-a9c8-4f38-a41f-b01d75d79f99 c506b8ba-1074-4a70-be7b-6db94aa93f91 ed798c4c-08a0-4e54-a71e-72817921c79d fdb9a744-4a5f-4ca5-bfb7-53d4a65dd956 aaea9d8e-9712-4964-ba44-f45cb09775b4 a2fdbf7f-579c-4572-a05e-1455bfbab92b 83079110-fc7a-431a-a2d2-4e0bb62d1a7c b276fe4c-9ecd-4f90-bbd2-a7287596ac51 4092bbfe-d21e-47ed-9bac-310760acb65e 33d4d4f9-b4c2-4eae-9e1e-c837e1d38613 83e0bad7-7569-41ab-8556-a69af0041ca2 132e656e-5aa3-4878-b3d6-f6816fca58bb 7b538fc2-a2da-4e98-af2d-02586a600268 5e4f5a0d-9176-467e-9a04-64477beb5f94 89bacc69-6e6d-46c3-b08d-7bb90c1836d6 887a95bc-f2b7-45fb-8809-be46bc68c185 ba67c97a-c9e5-40ae-a937-252338fa7324 b3dae594-dbcc-41db-b32c-720f0856cbdb 45646d95-f266-4b13-b7b7-3080b5a8e0c9 ed04d34f-370a-48e3-a27b-9a5365bd9caf de7cd9a7-fc2e-4c8a-8532-96c05850439d 4694bd10-1a02-46d1-8b71-cac955a402b0 4886fae8-eb16-4f2e-ae03-786cdd8bc3ec 43574eab-80b8-42e3-8815-b459ecd9c628 078c1047-0ebe-4c55-a3cf-0b3c5a80a339 79c76dec-241c-4fc5-b064-b2a09c448465 d782e77f-3973-473e-a19d-1366cad6d46a 3cbe69ac-d8c6-40db-ae65-577a0fb5cc57

75fa01f1-11ea-4bed-82f0-a91643b1663a bd91768c-c57e-4eec-aa62-1ad37d62f900 518c1b3b-d86b-4e13-8e3d-bbcaeb98c93e 493dbd00-b073-442f-bcb5-ba72b7f683b2 7fdbd409-1566-4d7a-9493-517b6eeba784 bb322fbc-8380-4f55-ab5e-445cfa14eeee 2d4d3f47-3c94-4067-8bd6-0e3dd80b8696