Koprivničko-križevački župan Darko Koren povukao je liniju na kraju 2023. godine i poborojao realizirano:

Drage Podravke i Prigorke, dragi Podravci i Prigorci, stanovnici Koprivničko-križevačke županije

Iza nas je još jedna godine koja je po mnogočemu bila izazovna, no unatoč gospodarskim i društveno-političkim mijenama koje na globalnoj, ali i našoj lokalnoj razini iznimno utječu na provođenje javnih politika, godina na izmaku je pružila i brojne mogućnosti da prostor na kojem živimo zajedničkim snagama učinimo još boljim.

Ponosan sam što smo nastavili s našom vizijom kontinuiranog razvoja Koprivničko-križevačke županije u svim njenim aspektima, posebno u segmentima obrazovanja i zdravstveno-socijalne skrbi u koje Županija, u skladu sa svojim nadležnostima, ulaže velika materijalna sredstva kako bi ti sustavi svake godine bili još kvalitetniji, bolji i funkcionalniji.

Godinu smo zaključili završetkom jednog od najvažnijih projekata u sektoru obrazovanja u povijesti Županije, a riječ je o projektu Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji vrijednog preko 10 milijuna eura koji je uvelike unaprijedio strukovno obrazovanje te stvorio odlične uvjete rada u Obrtničkoj školi u Koprivnici i Strukovnoj školu u Đurđevcu. S ponosom mogu kazati kako je taj projekt ogledni primjer rada Županijske uprave te sigurno jedan od najvažnijih alata koji će potaknuti mlade ljude da ostanu živjeti i raditi na području naše županije.

Realizirali smo i brojne druge projekte u sektoru obrazovanja – od instalacija fotonaponskih elektrana na školama kojima smo osnivač, obnove školskih igrališta, nastavka programa pomoćnika u nastavi i centara izvrsnosti u sva tri grada, osiguranja zdravih obroka pa sve do škole plivanja i stipendiranja studenata s naglaskom na deficitarnost zanimanja. U godini pred nama ćemo nastaviti s strategijom ulaganja u fotonaponske elektrane, energetskim obnovama i dogradnjom školskih objekata te razvojem projekata jednosmjenske nastave. Važno je napomenuti kako su u državnom proračunu osigurana i sredstva za kapitalne projekte – izgradnju Učeničkom doma i Studentskog doma u Koprivnici, a u tijeku je i projektiranje nove zgrade koprivničke Srednje škole.

Mnogo toga se učinilo i u sektoru zdravstva pri čemu valja naglasiti završetak energetske obnove centralne zgrade OB Koprivnica vrijedne preko 5,7 milijuna eura, nabavu mamografa za koprivničku bolnicu i Dom zdravlja u Križevcima, dva nova sanitetska vozila za Zavod za hitnu medicinu i novo automatizirano skladište u Ljekarni Koprivnica. Kontinuirano osiguravamo sredstava za specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštitu u Križevcima i Đurđevcu, a nastavili smo i s provođenjem važnih programa poput subvencije stambenih kredita liječnika.
Ovdje moram istaknuti da je Županija ove godine pokrenula i program sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave naš je Dom zdravlja predano radio na opremanju i otvaranju liječničkih ordinacija i osiguranja stručnog kadra kako u općinama, tako i u gradovima. Veseli nas što ćemo iduće godine krenuti s projektom rekonstrukcije i izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Križevcima kako bi pacijentima pružili još veći komfor i uslugu.

Spomenut ću ovdje i uslugu javnog linijskog prijevoza koja se pokazala se kao pravi pogodak, zatim potpore u sektoru gospodarstva koje smo nastavili pružati korisnicima te sjajne rezultate u turističkom sektoru.
Cijele smo godine svjedočili da je prostor naše županije veliko gradilište na kojem su u tijeku ili se dovršavaju kapitalne investicije od nacionalnog značaja vrijedne gotovo 700 milijuna eura – od radova na aglomeracijama i II. kolosijeka željezničke pruge od Križevaca preko Koprivnice do radova na dionici brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog.

Velika očekivanja imamo i od Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske koji je temelj našeg budućeg razvoja te garancija optimizma. Uz potporu Vlade RH te europskih fondova i u sinergiji lokalne, regionalne i državne vlasti siguran sam da ćemo učiniti mnogo u vremenu koje je pred nama.
Dragi stanovnici Koprivničko-križevačke županije, na kraju ovog promišljanja želim Vam da nam svima nova 2024. godina donese sreću, ljubav i zajedništvo te blagoslov u obitelji!

Vaš župan Darko Koren

default

asistent_u_nastavi02 bolnica_obnova01 cekom_durdevac03 cekom_durdevac05 cekom_koprivnica_dron cekom_koprivnica05 centar_izvrsnosti_durdevac02 centar_izvrsnosti_koprivnica4 hz_radovi_carevdar2 asistent_u_nastavi02 Bibliokombi KŽ Borba protiv poplava (1) Borba protiv poplava (2) Borba protiv poplava (3) Borba protiv poplava (4) CEKOM ĐUrđevac - župan, projektni tim i partneri CEKOM KC obilazak Cekom koprivnica cekom_durdevac_dron1 cekom_durdevac05 cekom_koprivnica_dron centar_izvrsnosti_koprivnica4 Dan hitne medicine Dan KKŽ nagrađeni Dan voća u Đurđevcu (1) Dan voća u Đurđevcu (2) Dentalna medicina u Domu zdravlja KKŽ - Koprivnica Igralište OŠ GOLA Igralište KŽ Igralište OŠ Gola otvorenje Kolegij župana i načelnika Ljekarna Koprivnica - automatizirano skladište lijekova Mamograf OB KC Mamograf u Križevcima (1) Natjecanje orača KKŽ (2) Nova liječnica obiteljske medicine u Goli Nova županijska ljekarna u Đurđevcu Novo vozilo u Zavodu za hitnu medicinu (1) Novo vozilo u Zavodu za hitnu medicinu (2) Obilazak OB KC sa ministrom Erlićem Obilazak projekta izgradnje pruge Kž - mađarska granica Obrtnički i gopodarski sajam KKŽ (1) Obrtnički i gopodarski sajam KKŽ (2) Obrtnički i gopodarski sajam KKŽ (3) Ordinacije Molve Otvorenje CEKOM KKŽ Otvorenje ceste u Molvama Otvorenje Obiteljskog centra u Koprivnici