Općina Kalinovac financira smještaj srednjoškolaca s područja općine u učeničkim domovima

12. listopada 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Općina Kalinovac financira smještaj srednjoškolaca s područja općine u učeničkim domovima


Općina Kalinovac obavještava učenike srednjoškolce s područja općine da Općina u školskoj godini 2021/22. financira smještaj za učenike koji stanuju u učeničkim domovima.

Za ostvarenje prava na financiranje potrebno je u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalinovac dostaviti zamolbu, potvrdu o upisu u školu te ugovor o korištenju smještaja u učeničkom domu.