U utorak 26. rujna održana je online sjednica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije kojim je predsjedala voditeljica Tima Maja Gregurović.

Na početku sjednice voditeljica Tima je istaknula kako se na našem području provode brojni edukativni programi i radionice koje policija provodi po školama iz kojih je vidljivo da je problem nasilja sveprisutan i da je u konstantnom porastu. Marina Švagelj Jažić, ispred udruge „Hera“ se osvrnula na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te na akciju u Križevcima koju Udruga u partnerstvu s KKŽ provodi u sklopu programa „NISI SAMA“.

Članovi Tima su prihvatili i Godišnji plan rada za 2023. godinu, a raspravljalo se i o sudjelovanju na predstojećoj radionici u sklopu projekta “Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ koji organizira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.