Objavljen Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

25. svibnja 2020. Autor: prigorski.hr Kultura & Turizam Objavljen Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva


Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva na koji se mogu prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2019., a za koje nisu primili autorsku naknadu.

Kako je objavljeno na mrežnim stranicama ministarstva, skladbe se prijavljuju u kategorijama glazbeno-scenska djela, orkestralna djela, vokalno-instrumentalna djela (velike forme), komorna djela, solistička djela, zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla, te elektronička djela.

Prijavi se obvezno prilaže partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe), izjava o godini nastanka i trajanju djela, izjava o kategoriji u kojoj se djelo prijavljuje, te izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada.

Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe, a pravo prijave na temelju ovoga Poziva imaju državljani Republike Hrvatske. Skladatelji dostavljaju radnu snimku skladbe ako je posjeduju.

Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Nedovršene skladbe, djela didaktičke naravi, skladbe u žanru zabavne glazbe, studentski/učenički radovi, fragmenti djela, obrade/aranžmani te prijave koje se dostave izvan natječajnoga roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objave u sredstvima javnoga priopćavanja, a šalje se preporučeno na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom “Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva”. Partiture i materijali se ne vraćaju.

(Hina)

Facebook Comments