Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u četvrtak održala svoju 9. sjednicu. U dvorani za sastanke Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u Krapini okupilo se 25 članova i članica Skupštine na čelu sa predsjednikom Zlatkom Šoršom.

Županijska skupština je na 9. sjednici prihvatila Polugodišnji izvještaj o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna županije za 2022. godinu.

U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 492.725.455,35 kn dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 423.242.928,32 kn.

Promatrajući samo Županiju bez proračunskih korisnika, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od 87.711.063,42 kn što je za 18.128.573,62 kn ili  15 % manje u odnosu na isti period 2021. godine.

Navedeno smanjenje u 2022. g. u odnosu na 2021. g. nastalo je zbog razlike u doznačivanju prihoda iz pomoći (refundacija troškova po projektima, provođenje izbora). Izvještaj o izvršenju Proračuna prihvaćen je sa 19 glasova ZA i 6 suzdržanih, dok je Izvještaj o radu župana prihvaćen sa 18 glasova ZA i 6 suzdržanih.

Nakon što je Županijska skupština početkom kolovoza donijela program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na 9. je sjednici donijela i Program dodjele potpore male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Krapinsko-zagorske županije.

Prihvatljivi korisnici ovog programa su svi poduzetnici koji imaju neosiguranu imovinu i prijavljene štete od prirodnih nepogoda evidentirane u Registru šteta od prirodnih nepogoda, a odnose se na štete na mehanizaciji i opremi za gospodarsku djelatnost; na solarnim panelima za gospodarsku djelatnost te na zgradama za gospodarsku djelatnost

Županijska skupština je na 9. sjednici dala suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu te na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Na sjednici je prihvaćen i Izvještaj o radu za 2021. godinu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. te Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2021. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije. Skupština je također prihvatila Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, donijela Odluku o izmjeni Odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnine u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije i usvojila skraćeni zapisnik s 8. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Zaključkom o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.- 2024. godine) u zdravstvenim ustanovama Krapinsko-zagorske županije dodana je se jedna specijalizacija iz ginekologije i opstericije Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Članice i članovi Skupštine također su na 9. sjednici Skupštine s dužnosti mrtvozornice za područje grada Oroslavja razriješili Juliju Jaić.

Skupština je, nakon nadopune Dnevnog reda, donijela i Odluku o dopuni odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu te Odluku o izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KZŽ