Demontirane Erhatićeve orgulje u teško oštećenoj župnoj crkvi Sv. Margarete u Gornjem Dubovcu

26. siječnja 2021. Autor: prigorski.hr Kultura & Turizam Demontirane Erhatićeve orgulje u teško oštećenoj župnoj crkvi Sv. Margarete u Gornjem Dubovcu


Uslijed razornog potresa koji je 29.12.2020. godine pogodio područje Banovine i ostavio teške posljedice stradali su i objekti na području grada Križevaca. Ponajviše je riječ o kulturnim spomenicima, uglavnom o sakralnim objektima. Gotovo da nema crkve na kojoj nisu vidljive posljedice posljednjeg potresa, a najviše su stradale župne crkve u Gornjem Dubovcu i Malom Ravnu. Župna crkva u Gornjem Dubovcu upravo je radi oštećenja neuporabljiva te se u njoj redovita liturgijska slavlja ne mogu održavati. Križevačke crkve inače čuvaju vrijedan inventar kojega potres nije mimoišao.

Uzimajući u obzir  stanje u kojem se crkva i njen inventar nakon potresa nalaze, zauzetošću vlč. Zvonimira Rogine (dubovečkog župnika) i mo. Marka Đurakića (biskupijskog povjerenika za orgulje) odlučeno je evakuirati vrijedne orgulje dubovečke župne crkve. Kako saznajemo, ove orgulje imaju posebnu vrijednost budući da su rad križevačke gradionice orgulja Josip Erhatić i sin. Orgulje su sagrađene 1910. godine, a imaju sedam registara raspoređenih na jedan manual i pedal.

Zbog oštećenja na crkvi prijeka je potreba demontirati orgulje i pohraniti ih na sigurno, kako bi se spriječilo njihovo daljnje stradanje. Orgulje su demontirane te je načinjena projektna dokumentacija za njihovu temeljitu restauratorsko-konzervatorsku obradu. Nakon što završe radovi na obnovi crkve, orgulje će biti vraćene na pjevalište.

S obzirom na stanje, ali i važnost ovog projekta, organiziran je pregled župne crkve i njenog inventara kojem su prisustvovali gradonačelnik Mario Rajn, vlč. Zvonimir Rogina, mo. Marko Đurakić te predstavnici nadležnog konzervatorskog odjela iz Bjelovara. Grad je dao potporu u ovom veoma važnom projektu kojim se želi spasiti ove vrijedne orgulje.

IMG_5284 IMG_5292 IMG_5293 IMG_5294 IMG_5296 IMG_5297 IMG_5298 IMG_5301 IMG_5302 IMG_5304 IMG_5305 IMG_5306 IMG_5315 IMG_5316 IMG_5319 IMG_5323 IMG_5324 IMG_5328 IMG_5333 IMG_5336 IMG_5338 IMG_5340 IMG_5341 IMG_5342

Facebook Comments