Dan mještana Općine Molve održan je u nedjelju, 8. kolovoza 2021. godine u sklopu Dana Općine Molve. Nakon što je održana Svečana sjednica Općinskog vijeća, u popodnevnim satima su udruge iz Općine pripremale grah na otvorenom nakon čega je uslijedilo druženje uz glazbu.

Općina Molve zahvaljuje ŠRK Bistri Repaš, UHDDR Molve, Lovačkom društvu Fazan Molve, DVD-u Molve, DVD-u Repaš, DVD-u Molve Grede, Udruzi vinogradara i voćara Molve, Udruzi obrtnika Molve, ŠRK Šaranu Molve i NK Mladosti Molve na sudjelovanju.

molve grah (2) molve grah (3) molve grah (4) molve grah (5) molve grah (6) molve grah (7) molve grah (8) molve grah (9) molve grah (10) molve grah (11) molve grah (12) molve grah (13) molve grah (14) molve grah (15) molve grah (1)