Svršetkom pastoralne godine 2021./2022. riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, u vidu što primjerenijeg odgovora na aktualne pastoralne i administrativne potrebe pojedinih župa, odnosno središnjih ustanova Riječke nadbiskupije, izvršio je sljedeće personalne promjene, izvijestio je nadbiskupijski Ured za odnose s javnošću.

Vlč. Matija Žugaj ekskardiniran je iz Riječke nadbiskupije i inkardiran je u Bjelovarsko-križevačku biskupiju. Vlč. Marko Gregić, župnik Župe sv. Ane – Rijeka (Gornja Vežica), razriješen je službe kancelara Riječke nadbiskupije (i po službi člana i zapisničara Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije). Vlč. Goran Žan Labović Casalonga razriješen je službe vicekancelara Riječke nadbiskupije i imenovan je kancelarom Riječke nadbiskupije (i po službi članom i zapisničarem Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije), župnikom Župe Presvetog Srca Isusova – Križišće i župnim upraviteljem Župe sv. Antuna op. – Šmirka.

Mons. Matija Matičić razriješen je službe ekonoma Riječke nadbiskupije (i po službi člana Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije), rektora katedrale sv. Vida – Rijeka, zatvorskog kapelana – Rijeka, povjerenika za pastoral turista, selilaca i za migrante, povjerenika za ekumenizam i dijalog te članstva u upravnim vijećima (Sv. Ana Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Domus Laurana – Biskupijsko dobro u Lovranu) i, nastavno na dopis Prot. br. 134/2022 stavlja se na raspolaganje, na godinu dana, Nadbiskupiji Cardiff, Wales, Velika Britanija.

Prot. br. 457/2022. Vlč. Mario Tomljanović, generalni vikar, imenovan je i rektorom katedrale sv. Vida – Rijeka.

Vlč. Ivan Friščić razriješen je službe župnika Župe sv. Filipa i Jakova ap. – Grobnik, bakarskog dekana te je imenovan župnikom Župe sv. Jurja mč. – Rijeka (Gornja Drenova). Vlč. Nikola Vranješ razriješen je službe župnika Župe sv. Juraj mč. – Rijeka (Gornja Drenova) te je imenovan pastoralnim suradnikom u župama sv. Romualda i Svih svetih – Rijeka i sv. Luke ev. – Rijeka s dozvolom za nastavak profesorske službe na postdiplomskom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Vlč. Dražen Volk razriješen je službe župnika Župe Blažene Djevice Marije Karmelske – Rijeka (Donja Drenova) te je imenovan župnikom Župe sv. Filipa i Jakova ap. – Grobnik i jednim od duhovnika u Propedeutskoj godini. Vlč. Michele Cittadino imenovan je župnikom Župe Blažene Djevice Marije Karmelske – Rijeka (Donja Drenova). Vlč. Luka Klarica razriješen je službe vicerektora u Bogoslovnom sjemeništu Ivana Pavla II. – Rijeka i župnog vikara u župama sv. Romualda i Svih svetih – Rijeka i sv. Luke ev. – Rijeka te je poslan na studij u Rim.

Vlč. Robert Riemann razriješen je službe župnika Župe sv. Terezije Avilske – Ravna Gora te je imenovan župnikom Župe sv. Antuna Padovanskoga – Fužine i upraviteljem Župe sv. Jurja mč. – Lič. Vlč. Tomislav Zečević razriješen je službe župnika župa sv. Antuna Padovanskoga – Fužine i sv. Jurja mč. – Lič te je imenovan župnikom Župe sv. Izidora ratara – Skrad/Divjake. Vlč. Tomislav Ravnjak, župnik župa sv. Nikole b. – Brod Moravice, sv. Petra i Pavla ap. – Podstene i Našašća Svetog Križa – Završje, razriješen je službe privremenog upravitelja Župe sv. Izidora ratara – Skrad/Divjake.

Vlč. Hrvoje Poljak, župnik Župe sv. Ivana Nepomuka – Vrbovsko, imenovan je i upraviteljem Župe sv. Terezije Avilske – Ravna Gora. Vlč. Josip Mijoč, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župama sv. Ivana Nepomomuka – Vrbovsko i sv. Terezije Avilske – Ravna Gora. Vlč. Marijan Žderić razriješen je službe župnika župa sv. Antuna Pad. – Čabar, sv. Vida – Prezid i sv. Andrije ap. – Tršće te je imenovan župnikom Župe sv. Ane – Volosko. Vlč. Hrvoje Mandić razriješen je službe župnog vikara u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski i sv. Petra i Pavla ap. – Bribir te je imenovan upraviteljem župa sv. Antuna Padovanskoga – Čabar, sv. Vida – Prezid i sv. Andrije ap. – Tršće.

Vlč. Petar Belanić razriješen je službe župnika Župe sv. Ane – Volosko te je imenovan župnikom Župe sv. Andrije ap. – Mošćenice i upraviteljem Župe sv. Jurja mč. – Brseč. Vlč. Ivan Zimmerman razriješen je službe župnika Župa sv. Andrije ap. – Mošćenice i sv. Jurja mč. – Brseč te je umirovljen. Vlč. Anto Aračić razriješen je službe župnika Župe sv. Marka ev. – Veprinac te je umirovljen. O. Zrinko Nikolić, SMM, uz službu upravitelja Župe sv. Luke ev. – Rukavac, imenovan je i upraviteljem Župe sv. Marka ev. – Veprinac. Vlč. Tomislav Nikolić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župama sv. Luke ev. – Rukavac i sv. Marka ev. – Veprinac.

Vlč. Jaroslaw Wilczynski, župnik Župe sv. Jakova ap. – Jadranovo, razriješen je službe upravitelja župa Presvetoga Srca Isusova – Križišće, sv. Dujma mč. – Drivenik i sv. Antuna op. – Šmrika te je imenovan i upraviteljem Župe sv. Jelene dj. i mč. – Dramalj. Vlč. Tomislav Kutleša razriješen je službe upravitelja župa sv. Jelene dj. i mč. – Dramalj i Pohođenja Blažene Djevice Marije – Tribalj te je imenovan pastoralnim suradnikom u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski, sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja Blažene Djevice Marije – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik. Vlč. Pave Điko razriješen je službe župnog vikara u župama Presvetog Srca Isusova – Križišće, sv. Dujma mč. – Drivenik, sv. Antuna op. – Šmirika i sv. Jakova ap. – Jadranovo te je imenovan tajnikom nadbiskupa Ivana Devčića i duhovnikom u domu za starije osobe „Kantrida“. Vlč. Mateo Šutić razriješen je službe župnog vikara u Župi sv. Mateja ap. – Viškovo te je imenovan župnim vikarom u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski, sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja Blažene Djevice Marije – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik. Vlč. Franko Grižičić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Mateja ap. – Viškovo.

Vlč. Ivan Seletković, mladomisnik, imenovan je povjerenikom za mlade Riječke nadbiskupije, dušobrižnikom samostana Družbe sestara Presvetog Srca Isusova – Rijeka (Pomerio) i pastoralnim suradnikom u župama sv. Bartola ap. – Cernik, sv. Franje Asiškoga – Kukuljanovo i Presvetoga Srca Isusova – Škrljevo. Vlč. Ivan Milardović, župnik Župe sv. Mihovila ark. – Jelenje, razriješen je službe ekonoma Bogoslovnog sjemeništa Ivana Pavla II. – Rijeka. Vlč. Ivan Devčić imenovan je rektorom Pripravničkog sjemeništa „Sv. Ivan Pavao II.“ u Rijeci, povjerenikom za zvanja i ministrante i v. d. ekonoma Bogoslovnog sjemeništa Ivana Pavla II. – Rijeka, Pripravničkog sjemeništa „Sv. Ivan Pavao II.“ – Rijeka i Svećeničkog doma – Rijeka. Vlč. Mario Frlan, upravitelj župa sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski i sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, imenovan je i upraviteljem župa Pohođenja Blažene Djevice Marije – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik. Gosp. Branko Kovačević, oecc., razriješen je službe ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Vlč. Mato Berišić, župnik Župe sv. Ivana Krst. – Rijeka, imenovan je v. d. ekonoma Riječke nadbiskupije i ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika. Vlč. Vjekoslav Đapić, vikar za kler, imenovan je i zatvorskim kapelanom u Rijeci. Vlč. Mario Gerić, pastoralni vikar, imenovan je i povjerenikom za pastoral turista, selilaca i migranata i povjerenikom za ekumenizam i dijalog. Antonio Vučković, bogoslov, imenovan je tajnikom nadbiskupa koadjutora Mate Uzinića i bilježnikom u Uredu kancelara.