Izjava dana

Nikola Zdenčaj (Veliki Raven, 6. prosinca 1775. – Veliki Raven, 28. travnja 1854.)

nikolazdencaj

Nakon završenoga prava u Zagrebu 1793., stupio je u službu kao registrator u Križevačkoj županiji. Iduće godine bio je izabran za županijskoga velikog odvjetnika, a potom za županijskoga velikog bilježnika. God. 1808.–16. bio je dvorski župan Zagrebačkoga kaptola, a potom se povukao na imanje u Raven te se bavio ekonomijom. …

Pročitaj više »