Jaka kiša pala je u Križevcima između 17 i 18 sati. Vrijeme se nakon toga malo stabiliziralo i trebalo bi sve biti u redu tijekom završne predstave i koncerta Dražena Zečića.

Donosimo nekoliko fotografija sa Spravišča.

nedjelja-popodne-01 nedjelja-popodne-02 nedjelja-popodne-03 nedjelja-popodne-04 nedjelja-popodne-05 nedjelja-popodne-06 nedjelja-popodne-07 nedjelja-popodne-08 nedjelja-popodne-09 nedjelja-popodne-10 nedjelja-popodne-11 nedjelja-popodne-12 nedjelja-popodne-13 nedjelja-popodne-14 nedjelja-popodne-15 nedjelja-popodne-16 nedjelja-popodne-17 nedjelja-popodne-18 nedjelja-popodne-19 nedjelja-popodne-20 nedjelja-popodne-21 nedjelja-popodne-22 nedjelja-popodne-23 nedjelja-popodne-24 nedjelja-popodne-25 nedjelja-popodne-26 nedjelja-popodne-27 nedjelja-popodne-28 nedjelja-popodne-29 nedjelja-popodne-30 nedjelja-popodne-31 nedjelja-popodne-32 nedjelja-popodne-33 nedjelja-popodne-34 nedjelja-popodne-35 nedjelja-popodne-36 nedjelja-popodne-37 nedjelja-popodne-38 nedjelja-popodne-39 nedjelja-popodne-40 nedjelja-popodne-41 nedjelja-popodne-42 nedjelja-popodne-43 nedjelja-popodne-44 nedjelja-popodne-45 nedjelja-popodne-46 nedjelja-popodne-47 nedjelja-popodne-48 nedjelja-popodne-49 nedjelja-popodne-50 nedjelja-popodne-51 nedjelja-popodne-52 nedjelja-popodne-53 nedjelja-popodne-54 nedjelja-popodne-55 nedjelja-popodne-56 nedjelja-popodne-57 nedjelja-popodne-58 nedjelja-popodne-59 nedjelja-popodne-60 nedjelja-popodne-61 nedjelja-popodne-62 nedjelja-popodne-63 nedjelja-popodne-64 nedjelja-popodne-65 nedjelja-popodne-66