U Hrvatskom saboru u četvrtak je na dnevnom redu rasprava o četiri zakonska prijedloga iz petog kruga porezne reforme, kojima se, uz ostalo, predlaže snižavanje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto.

Također se predlaže snižavanje stope poreza na dobit s 12 na 10 posto za poduzetnike koji imaju godišnji prihod do 7,5 milijuna kuna.

Zastupnici će raspravljati o prijedlozima izmjena zakona o porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na dodanu vrijednost (PDV) te o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Vlada u petom krugu porezne reforme predlaže izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima bi se se od početka iduće godine stope tog poreza smanjile – stopa od 36 posto na 30 posto, a od 24 na 20 posto, a s 12 na 10 posto stopa koja se primjenjuje pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti (kao što su primjerice iznajmljivači stanova ili apartmana).

Predloženim se izmjenama definira i porezni tretman nacionalne naknade za starije osobe. Na tu se naknadu, koja se uvodi s početkom iduće godine i iznosit će 800 kuna mjesečno, neće plaćati porez na dohodak, a ona se ne uzima u obzir ni pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

Prema najavi iz Vlade novim se krugom ukupno porezno rasterećenje penje na 10 milijardi kuna, a raste i prema 11 milijardi, kada se dodaju i neoporezivi primici, primjerice nagrade zaposlenika, topli obrok, prijevoz.

Stroži porezni tretman kada se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine

No, stroži porezni tretman predviđen je za slučajeve kada se utvrdi nesrazmjer dohotka i imovine, predviđa se povećanje te “kaznene stope”, što u Ministarstvu financija objašnjavaju – “odvraćajućim djelovanjem”.

Naime, povećava se postotak uvećanja obračunanog poreza na dohodak s 50 posto na 100 posto pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, a s obzirom na smanjenje porezne stope od 36 posto na 30 posto.

Predloženim se izmjenama pojednostavljuje i prijava dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine pokretnina i nekretnina te bi, kada se ti ugovori ovjeravaju kod javnog bilježnika, javni bilježnici bili obvezni Poreznoj upravi dostaviti te ovjerene isprave.

Izmjenama bi se proširila i mogućnost isplate primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci daju radnicima, članovima uprave i fizičkim ili drugim povezanim osobama, a koje se koriste kao način nagrađivanja i zadržavanja radnika.

Također se predlaže ukidanje proširenja oporezivanja godišnjom stopom od 24 posto poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, čime se pojednostavljuje porezni sustav.

Sjednica Hrvatskog sabora počinje u 9,30 sati.

(Hina)