PROJEKT AGLOMERACIJA Hrg: Želite li moju pomoć? // Rajn: Ako križevački saborski zastupnik može pomoći – pomozite!

12. rujna 2018. Autor: prigorski.hr Križevci PROJEKT AGLOMERACIJA Hrg: Želite li moju pomoć? // Rajn: Ako križevački saborski zastupnik može pomoći – pomozite!


Poduža rasprava povela se na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, a na sjednici je križevački gradonačelnik Mario Rajn branio svoje šetomjesečno izvješće o radu.

Uvodno je Rajn rekao kako su iskazali spremnost kroz mjeru 7.4 prijaviti vodospremu u Apatovcu.  – Ni stručnjaci iz Hrvatskih voda u ovom trenutku ne mogu odrediti hoćemo li iz bunara koji ćemo bušiti direktno upumpavati u postojeću vodoopskrbnu mrežu ili će nam trebati precrpna stanica. Riječ je o kompromisnom dogovoru s privrednim subjektom koji tamo zapošljava- rekao je Rajn i osvrnuo se na “Aglomraciju Križevci”.

rajn

-Projekt je u kritičnoj fazi i to se vidi kroz rok Hrvatskih voda da kompletna dokumentacija bude pripremljena do 31. listopada 2018. godine. Trebaju biit ishođene sve lokacijske dozvole i najmanje jedna građevinska dozvola i najmanje 51 posto riješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Imamo sve lokaijske dozvole i jednu građevisku dozvolu i 91 posto riješenih čestica imovinsko-pravnih odnosa. Gazi nas rok za je ishođenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na elaborat zaštite okoliša. Predstavnici Hrvatskih voda rekli su da postoji zakonska obveza da se riješi u roku od 90 dana i to je nama presporo- rekao je Rajn.

Vijećnik Branko Hrg (HDS) rekao je kako ga je proteklih dana gradonačelnik Rajn prozivao za opstrukciju te je zatražio pojašnjenje. – Gdje je Branko Hrg u ulozi saborskog zastupnika opstruirao neki od projekata Grada Križevaca? – upitao je Hrg Rajna.

– Jesam li opstruirao aglomeraciju kada sam vam dogovorio sastanak u Hrvatskim vodama i u Križevcima? Jesam li bilo gdje napravio nešto štetno, namjerno ili nenamjerno za Križevce? Javno to iznesite da to raščistimo. Zanimljivo je da načelnici okolnih općina itekako koriste poziciju saborskog zastupnika, dogovaraju sastanke po ministarstvima, rješavaju programe, a jedino Grad Križevci ne treba pomoć.

hrg

Pristajem na to ako ne trebate pomoć i neću se na silu gurati. U Svetom Ivanu Žabnu smo riješili projekata u vodoopskrbi za 5 milijuna kuna, u Svetom Petru Orehovcu ide natječaj za 2,5 milijuna kuna. Križevce ne mogu opstruirati, jer ne znam koji su projekti u pitanju. Ne znam koje projekte planirate i što radite i kako onda mogu sve to opstruirati – rekao je Hrg.

Čini mi se da u trenucima kad dođe do problema, počinjete prozivati i tražiti krivca na drugoj strani. To nije dobro i to neće donijeti rezultate ovome gradu. Na početku mandata u nekoliko navrata sam nudio suradnju i rekao što mogu pomoći. Ne guram se ako vam oko aglomeracije nije  potrebna pomoć.

Želite li koristiti svojeg križevačkog saborskog zastupnika, kao što ste vi moj križevački gradonačelnik i doći do određenih institucija kako bi se izvuklo nešto za projekte u Križevcima? Molim vas jasan odgovor i da prestanemo govoriti o nekim opstrukcijama. Vijećnici su na stol dobili promemoriju sa sastanka u Križevcima na temu aglomeracije i nisam znao da postoje problemi ovakvoga tipa.

vijece

U dnevno-političke svrhe mogao bi reči – super, nisam znao, nisam ništa kriv ako stvar propadne. To nije dobro i taj isti dan me na sastanak zvao gradonačelnik Koprivnice i otišao sam i uvijek ću otići na satanke gdje mogu pomoći.

I danas sam bio u Ministarstvu pravosuđa i dogovarao uvrštavanje u program obnovu zgrade Samostalne službe u Križevcima Općinskog suda u Bjelovaru i kandidirat će se za neki naredni period.

Aglomeracija je u složenoj situaciji i postoji brži način za vodoopskrbu sjevernog dijela grada, dok se čeka projekt od Carevdara do Apatovca. Postoji jeftinije rješenje od precrpne stanice Sveta Helena preko Gornje Glogovnice, Ivanca, Marinovca i Jarčana i može se povoljnije riješiti taj dio- zaključio je Hrg.

Ivan Majdak (SDP) rekao je da je Branko Hrg od 2012. do 2017. godine opstruirao projekt aglomeracije, jer 2012. godine nisu izdvojene Vodne usluge iz sastava Komunalnog poduzeća. – Zbog toga je sve stajalo pet godina i to je vaš grijeh- poručio je Majdak Hrgu.

majdak

Branko Hrg je rekao da je opstruirao projekt na način da je 2010. godine projekt uvršten među 36 jedinica lokalne samoprave i da projekte u potpunosti financiraju Hrvatske vode. – Napravili smo sve građevinske i lokacijske dozvole, projektnu dokumentaciju. Jesam li i onda opstruirao kad je bila na vlasti “kukuriku koalicija” koja je željela zaustaviti sve u Križevcima. Imali smo i problem razdiobe Komunalnog poduzeća zahvaljujući vašem kolegi iz SDP-a iz Kalnika, pa nije valjda i to moj problem- poručio je Hrg Majdaku.

Mario Rajn je na kraju pozvao Branka Hrga da se uključi.- Lobira se svugdje, ali je problem u elaboratu zaštite okoliša. Predan je prekasno, 25. srpnja i trebalo bi ga riješiti do sredine rujna.

Idem u srijedu u Ministarstvo zaštite okoliša i ako križevački saborski zastupnik može pomoći – pomozite! Kao Grad smo riješili sve što je trebalo i stoji nam mišljenje u Ministarstvu – zaključno je rekao Rajn.

prigorski.hr