Proglašena prirodna nepogoda potres za područje 19 općina i šest gradova Zagrebačke županije

28. ožujka 2020. Autor: prigorski.hr Hrvatska Proglašena prirodna nepogoda potres za područje 19 općina i šest gradova Zagrebačke županije


Zagrebačka županija donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode na tom području zbog posljedica potresa do kojeg je došlo 22. ožujka.

Odluka se odnosi za 19 općina i šest gradova u kojima je nanesena značajna šteta na tambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima.

Odluku donosimo u cijelosti.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine”, 16/2019), članka 40. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije” broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13, 5/18, 14/18, 18/18-pročišćeni tekst i 3/20) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije” broj 26/09,01/11, 31-11/13 i 20/17) Župan Zagrebačke županije, dana 27. ožujka 2020 godine, donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode potres

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu na području općina Bedencia, Bistra, Brdovec, Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Krašić, Kravarsko, Kloštar Ivanić, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica i Žumberak, gradova Dugo Selo, Ivanić – Grad, Jastrebarsko, Samobor, Vrbovec i Zaprešić kojom je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima dana 22. ožujka 2020. godine.

II.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgađaju se rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisani Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/2019).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije”.

Facebook Comments