Prekid u isporuci plina na području Svetog Ivana Žabna

2. srpnja 2020. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Prekid u isporuci plina na području Svetog Ivana Žabna

Pixabay


Do prekida u isporuci plina doći će u ponedjeljak 6. srpnja 2020. godine od 10 do 14 sati n apodručju Općine Sveti Ivan Žabno i to u mjestima: Sveti Ivan Žabno, Brezovljani, Predavac, Škrinjari, Cirkvena, Ladinec, Cirkvensko Brdo, Novi Glog, Kenđelovac, Hrsovo, Markovac Križavački i Kuštanima.

Izvijestili su iz tvrtke Radnik-plin d.o.o.