Dok broj stanovnika u Hrvatskoj već 30 godina pada, birača je sve više. Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, 26. lipnja prošle godine Hrvatska je imala 3.859.481 birača s pravom glasa na parlamentarnim izborima održanim 5. srpnja. S obzirom na to da prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatska ima 3.888.529 stanovnika, ispada da ova država ima svega 29.048 birača manje nego stanovnika, piše index.hr

Istine radi, Ministarstvo pravosuđa i uprave razlikovalo je dvije grupe birača: one s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a bilo ih je 3.674.695, te 184.786 birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. Jednostavna računska operacija oduzimanja otkriva da Hrvatska ima 213.834 stanovnika više nego birača s prebivalištem.

Prema podacima istog ministarstva, 13. prosinca 2019. godine Hrvatska je imala ukupno upisanih 3.854.747 birača koji su stekli pravo sudjelovanja na predsjedničkim izborima 22. prosinca 2019. godine – 3.677.904 s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a 176.843 birača bez prebivališta.