Prva konferencija o mediteranskoj poljoprivredi Dalmatinka počela je u utorak na Sveučilištu u Zadru.

Konferenciju je otvorio državni tajnik Zdravko Tušek koji je imao i uvodno izlaganje na temu digitalne poljoprivrede, a u uvodnom govoru obratila se u ime domaćina i rektorica zadarskog Sveučilišta profesorica Dijana Vican, kao i dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pruža programsku potporu, profesor Ivica Kisić.

Konferencija

Predsjednik organizacijskog odbora Danijel Koletić iz agencije Apriori World istaknuo je:

„Mediteranska poljoprivreda stoljećima inspirira i hrani ljude. Danas smo ovdje kako bismo zajedno promicali u doba novih tehnologija i novih mogućnosti mediteransku poljoprivredu, definirali potencijale, a isto tako razmijenili mišljenja o stvaranju boljeg brend identiteta mediteranske poljoprivrede.“

Član organizacijskog odbora profesor Zoran Šikić, ispred Sveučilišta u Zadru, izjavio je:

član organizacijskog odbora Zoran Šikić, državni tajnik Zdravko Tušek i predsjednik organizacijskog odbora Danijel Koletić

„Konferencija Dalmatinka s motom inspiriramo poljoprivredu je odličan koncept za ukazati na današnje izazove poljoprivrede i u zelenom i plavom dijelu, u značajno izmjenjenim okolišnim prilikama posebno Mediterana. Obveza akademske zajednice je podizati obrazovnu strukturu, ukazivati na nužnost transformacije poljoprivrednog sektora, uvođenje novih tehnologija i digitalizacije s čime se na Sveučilištu u Zadru i vodimo.“

Prvu konferenciju obilježilo je izlaganje i ravnatelja Uprave za ribarstvo, Ante Mišure, kao i Zdravka Baraća, ravnatelja Uprave za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede. Iako je područje mediteranske poljoprivrede veliko, program konferencije osvrnuo se na teme o pršutu, vinu, mandarinama, maslinarstvu te ribarstvu.

rektorica Dijana Vican

Potencijali mediteranske poljoprivrede na području stočarstva su velike, kao i za sve mlade poljoprivrednike imajući u vidu da novo programsko razdoblje predviđa i povećanje financijskih sredstava za razvoj poljoprivrede. Posebnu pozornost konferencija je dala mladim poljoprivrednicima programski kroz panel koji moderira profesorica Martina Skendrović Babojelić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu na temu „Iskustva maladih poljoprivrednika i vizija razvoja mediteranske poljoprivrede“.

Konferencija je obuhvatila i temu o ribarstvu, ali gledajući u budućnost. Panel pod nazivom „Perspektive hrvatskog ribarstva 2030“ kojeg moderira profesor Lav Bavčević s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, ima za cilj govoriti o perspektivama hrvatskog ribarstva.