Radovi na modernizaciji i elektrifikaciji željezničke pruge Zaprešić – Zabok trebali su biti završeni još prošle godine, a još u rujnu 2021. godine iz HŽ infrastrukture su najavili kako će u studenom 2021. biti obavljen tehnički pregled, piše zagorje.com.

Ipak, radovi su se odužili, rokovi su debelo premašeni, a konačno su dovršeni sredinom ove godine. No, iako su radovi dovršeni te je čak obavljen i tehnički pregled, još uvijek nije izvršena primopredaja radova, kao ni službeno otvorenje pruge.

– Radovi su završeni, izdana je uporabna dozvola i u tijeku je postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu svih infrastrukturnih podsustava – odgovorili su na upit zagorje.coma iz HŽ infrastrukture.

Kada će Agencija za sigurnost željezničkog prometa dati potrebno odobrenje, u ovom trenutku nije poznato, no, poznato je da je na jednom dijelu novoizgrađene, rekonstruirane i modernizirane pruge između Zaboka i Zaprešića, za koju je, ponavljamo, već izdana uporabna dozvola, brzina prometovanja vlakova nedavno ponovno smanjena na 20 km/h.

Da je tome tako, potvrdili su nam i iz HŽ infrastrukture, te dali objašnjenje.

– S obzirom da su uočene određene deformacije kolosiječne rešetke na dionici Zaprešić – Novi Dvori, u svrhu sigurnog odvijanja željezničkog prometa uvedena je lagana vožnja od 20 km/h na duljini od 1 km. Stanje kolosijeka će se pratiti, provest će se geoistražni radovi kojima će se utvrditi na kojoj dubini je došlo do deformacija, koji je uzrok deformacija, te način sanacije. Pretpostavlja se da je zbog izrazito sušnog vremenskog perioda došlo do slijeganja temeljnog tla na za sada nepoznatoj dubini – odgovorili su iz HŽ infrastrukture.