Načelnik Mario Hudić: ‘Velike investicije u našoj općini nastavljaju se i u 2021. godini’

10. veljače 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Načelnik Mario Hudić: ‘Velike investicije u našoj općini nastavljaju se i u 2021. godini’


Načelnik Koprivničkih Bregi Mario Hudić koji planira u utrku za još jedan mandat telefonski nam je kazao kako se nakon uspješne prošle godine i niza realiziranih projekata i ove godine nastavlja istim tempom.

– Staru 2020. godinu ispratili smo s novom javnom rasvjetom uz dio pješačko-biciklističke staze na ulazu u Koprivničke Brege iz smjera Miklinovca, a siguran sam da nas i u ovoj godini čeka puno svijetlih trenutaka i novih velikih investicija. Kad sam spomenuo dio staze s novom rasvjetom dodao bih da imamo i najavu grada Koprivnice o spajanju pješačko-biciklističke staze iz smjera Miklinovca sa stazom na ulazu u Koprivničke Brege, što bi uz dobru prometnu povezanost bio novi pozitivan doprinos aktualnoj dobroj suradnji naše Općine i Grada Koprivnice – rekao je.

Dodao je kako u proračunu imaju pripremljene projekte i projekte pred izdavanjem građevinske dozvole, s čijom realizacijom se planira krenuti u što kraćem roku.

20201223_184534

– Naglasak je na daljnjem poboljšanju i modernizaciji prometne infrastrukture, koja podrazumijeva obnovu lokalnih cesta, izgradnju autobusnog ugibališta, nastavak izgradnje pješačko-biciklističkih staza i rekonstrukciju cestovnog mosta, kao i dodatnom omogućavanju dostupnosti vodovodne i kanalizacijske mreže mještanima – istaknuo je Hudić.

Poručio je kako je u planu polaganje novog sloja asfalta u ulicama Ljudevita Gaja i Kolodvorskoj ulici u Koprivničkim Bregima.

– Radovi bi trebali krenuti odmah po završetku zimskog perioda i otvaranju asfaltnih baza, a procijenjena vrijednost je cca. 400.000 kuna. Sukladno proračunskim mogućnostima, tijekom godine planiramo i asfaltiranje na kraćim dionicama u pojedinim naseljenim dijelovima općine, gdje smo dosada kontinuirano šljunčali i ravnali makadamske puteve nakon većih kiša i prirodnih nepogoda. Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju autobusnog ugibališta sa nadstrešnicom u Glogovcu (uz cestu ispred Društvenog doma) , a nakon njenog izdavanja pristupili bi radovima čija se vrijednost procjenjuje na cca. 150.000 kuna – pojasnio je.

Tijekom godine nastavit će s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza kako bi povećali sigurnost pješaka i biciklista u prometu, a posebno djece i starijih osoba.

– Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici braće Radića u Koprivničkim Bregima, a projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Pri kraju je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Stjepana Radića u Glogovcu, od Podravske magistrale i postojeće pješačko-biciklističke staze do sjecišta sa Bilogorskom ulicom. Procijenjena vrijednost radova za izgradnju obje staze je preko 4,0 miliona kuna , a s obzirom na visok financijski iznos i specifičnost terena na pojedinim dionicama planirana je izgradnja u više faza – naglasio je Hudić.

Hudić se osvrnuo i na dogovor koji su postigli s Županijskim cestama, a riječ je rekonstrukciji i proširenju cestovnog mosta u Ulici Matije Gupca u Koprivničkim Bregima, koji je godinama kritična prometna točka i na kojoj se nažalost dogodilo dosta prometnih nesreća.

hudić (3)

– Općina će sufinancirati izvođenje radova sa 20% od ukupne vrijednosti, a nakon što Županijske ceste provedu natječaj, u ljetnim mjesecima se planira izvođenje radova. Uz već izgrađeni pješački most, ovo je značajan projekt kojim će se podići sigurnost svih sudionika u prometu na ovom mjestu. Kad zbrojimo navedene vrijednosti svih projekata (bez PDV-a) dolazimo do iznosa blizu 5,0 miliona kuna, koja uz vlastita proračunska sredstva planiramo osigurati preko raznih natječaja i uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova i Koprivničko-križevačke županije – pojasnio je Hudić.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, valja spomenuti da je u dogovoru sa partnerima Općine, KC Vodama u tijeku izrada projektne dokumentacije za dodatno proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u Glogovcu.

– Nakon izdavanja građevinskih dozvola, izvesti će se radovi na proširenju obiju mreža kojima će se omogućiti priključci novim domaćinstvima na vodovodnu mrežu u Vinogradskoj ulici i Vinogradskom odvojku, kao i na kanalizacijsku mrežu u Ulici Dugačko brdo, Voćarskoj ulici, Vinogradskoj ulici i Vinogradskom odvojku – kazao je.

– S obzirom da je riječ o više dionica zakonski propisi zahtijevaju pripremu zasebnih projekata pa će se tako i sami radovi izvoditi u više faza, no najvažnije je da smo postigli dogovor za njihov siguran početak i da će nakon završetka biti omogućeni novi priključci i time dodatno povećan komunalni standard u svim naseljima naše općine – zaključio je načelnik.

Facebook Comments