Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije poziva sve vlasnike ili korisnike stambenih ili gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode da se uključe u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti pod nazivom „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko križevačke županije u 2021. godini i ostvare naknadu od 700,00 kuna po gnijezdu rode.

Ukoliko na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste Vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo rode možete dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda bijele rode na građevinskim objektima u Koprivničko-križevačkoj županiji na kojima se to gnijezdo nalazi.

Svi vlasnici, odnosno korisnici građevinskih objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda mole se da se najkasnije do 15. rujna 2021. godine (od 7,00 do 15,00 sati) jave na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail [email protected] ili da potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade pošalju ili osobno dostave na adresu:

  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,
  • Florijanski trg 4/II,
  • 48000 Koprivnica.

Detaljne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko križevačke županije u 2021. godini kao i popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje naknade možete pogledati na Internet stranici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije www.zastita-prirode-kckzz.hr.