I danas će tempoerature ići preko 30 stupnjeva Celzijevih.

Vruće je i u gradu podno Kalnika, a mi smo zabilježili nekoliko fotografija u centru grada.