Hrvatski pjesnik, feljtonist i književni kritičar. Filozofiju diplomirao u Beču 1911., a pravo u Zagrebu 1916. Odvjetnički perovođa u Đurđevcu i Požegi, potom odvjetnik u Križevcima. Nasljedujući poetiku A. G. Matoša, pisao pjesme naglašene melodioznosti i stilske bujnosti, s najboljim ostvarajima u krajobraznim pjesmama (Pjesme, 1922). S 10 pjesama zastupljen je u Hrvatskoj mladoj lirici (1914). Objavio je bajkovitu novelu Žena-angjeo (1930), dramu Kao živa (1929), mnogobrojne književne kritike i podlistke te memoarske anegdotske zapise Uspomene na A. G. Matoša(1941).

prigorski.hr/HE

foto: Gradski muzej Križevci