U centru Križevaca održana je javna akcija povodom Međunarodnog dana žena. Na štandu Udruge HERA Križevci dijelili su se prigodni pokloni sa logom kampanje „Za nasilje nema opravdanja“.

Ova kampanja dio je aktivnosti projekta Novi početak kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Za projekt je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja.

Predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić istaknula je kako na današnji dan slavimo stogodišnja dostignuća žena, što znači da borba žena traje još uvijek.

– Nismo nažalost dostigle ona prava koja bi negdje slavila i dostojanstvo svakog čovjeka, time naravno i žena. Kada je riječ o nasilju, žene nažalost još uvijek nisu dovoljno zaštićene. Kada govorimo o obiteljskom nasilju, žene su u većem broju žrtve nasilja. Uz sva prava i zakonodavni okvir i ono što nam institucije i sustav pružaju u smislu ostvarivanja određenih prava i zaštite, nažalost u praksi nismo ostvarili ono što bi trebali u području zaštite. Stoga je ova kampanja usmjerena senzibiliziranju javnosti na problematiku obiteljskog nasilja i informiranje o njihovim pravima. Osnovni cilj projekta Novi početak je uspostavljanje sustavne zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece, uz uspostavu usluge smještaja na području županije, s obzirom da smo do 2021. godine bila jedna od šest županija koje nisu imale ovu uslugu. To je i logičan slijed, da nakon uspostave SOS telefona i savjetovališta pružimo i uslugu skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja – rekla je Švagelj Jažić.

FOT_4915

Situacija s koronavirusom je pogoršala problem nasilja. Mnoge institucije su bile zatvorene pa žrtve nisu imale mogućnost potražiti pomoć i zaštitu.

– Žene su bile zatvorene sa svojim zlostavljačima pa je bilo teže pronaći trenutak za potražiti pomoć. Krajem prošle godine doista se osjetilo povećanje broja slučajeva nasilja. U prošloj godini primili smo preko 300 poziva na SOS telefonu, 60 posto žena se javilo prvi put, a to je posljedica lockdowna. Institucije su se nakon lockdowna otvorile i ubrzali su se postupci podrške. Od travnja 2021. godine kada je otvoreno sklonište do kraja prošle godine, smještaj su potražile 23 žene i 28 djece. U naše savjetovalište nam se javilo 109 žena – dodala je Švagelj Jažić.

Akciju su podržali zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

 

FOT_4902 FOT_4905 FOT_4907 FOT_4909 FOT_4916 FOT_4919 FOT_4920 FOT_4923 FOT_4924 FOT_4926 FOT_4929 FOT_4930 FOT_4931 FOT_4933 FOT_4936 FOT_4943