INA d.d. i ove je godine prepoznala rad Udruge Mali princ Đurđevac te odlučila biti njenim sponzorom. Naša najveća naftna kompanija dugi niz godina prati rad Udruge te je prepoznala značaj i bit socijalnog segmenta usluga koje Udruga pruža osobama s intelektualnim teškoćama.

Jedna od naših najuspješnijih hrvatskih kompanija godinama prepoznaje rad Udruge te je svjesna kako je njen rad bitno podržati radi ostvarenja inkluzivnog, ravnopravnog društva s jednakim prilikama za sve. Budući da Udruga sada raspolaže novim, moderno uređenim prostorom za svoje članove, inače izgrađene i opremljene prema projektu ”Kuća podrške Mali princ”, Udruga će moći proširiti i nadograditi aktivnosti za svoje članove u sklopu poludnevnoga boravka. Stoga je ovo sponzorstvo od neizmjerne važnosti za proširenje i nadogradnju socijalno-rehabilitacijskih aktivnosti za svoje članove.

INA_Udruga Mali princ 1

Podsjetimo, prema programu ”Poludnevni boravak i klupske aktivnosti” odobrenom od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, provodi se niz integrativnih, kreativnih, socijalizacijskih, sportskih, rehabilitacijskih radionica i aktivnosti s ciljem kvalitetno usmjerenog slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama te boljitka i napretka svakoga člana ponaosob.