U župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Žabnu prvopričesnici su po prvi puta primili presveti sakramenat.
zabno zabno1 zabno2 zabno3 zabno4 zabno5 zabno6 zabno7 zabno9 zabno10 zabno11 zabno12 zabno13 zabno14 zabno15 zabno16 zabno17 zabno18 zabno19 zabno20 zabno21 zabno22 zabno23 zabno24 zabno25 zabno26 zabno27 zabno28 zabno29