Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije organizirala je događaj u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko i Štefaniju Vulić.

Program se održao u Kino dvorani u Svetom Ivanu Žabnu.

Katica Erdec iz Peteranca, Mirko Kovačić iz Cirkvene, Mirjana Benko iz Svetog Ivana Žabna i Štefanija Vulić iz Delova, bili su istaknuti članovi Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije koji su, svatko u svojem kraju, mjestu, zavičaju, sakupljali, čuvali i njegovali tradicijsku kulturu svoga zavičaja, a samim time i Koprivničko-križevačke županije.

Svojim su radom ujedno poticali i druge oko sebe na kulturno-umjetnički angažman, pripremali i organizirali različite folklorne događaje, ili u njima sudjelovali, na lokalnoj, ali i regionalnoj, pa i nacionalnoj razini, čime su doprinosili živoj recepciji i očuvanju tradicijske kulture koju su ustrajno i neumorno baštinili.

Pritom je osobito značajan rad s mlađim naraštajima, kojima su, osim poučavajući ih elementarnim znanjima i vještinama, mnogo govorili i vlastitim entuzijazmom, požrtvovnošću i zalaganjem.

Akademiju „In memoriam“ organizirala je Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, uz suorganizatore KUD „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno i Općinu Sveti Ivan Žabno, a u realizaciji programa sudjeluju i KUD „Stari graničar“ Cirkvena, KUD „Fran Galović“ Peteranec i KUD Delovi.

Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (1) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (2) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (3) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (4) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (5) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (6) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (7) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (8) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (9) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (10) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (11) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (12) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (13) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (14) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (15) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (16) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (17) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (18) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (19) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (20) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (21) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (22) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (23) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (24) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (25) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (26) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (27) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (28) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (29) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (30) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (31) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (32) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (33) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (34) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (35) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (36) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (37) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (38) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (39) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (40) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (41) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (42) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (43) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (44) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (45) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (46) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (47) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (48) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (49) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (50) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (51) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (52) Koncert u spomen na Katicu Erdec, Mirka Kovačića, Mirjanu Benko, Štefaniju Vulić (53)