Formirani odbori Gradskog vijeća Grada Križevaca; Donosimo imena

21. srpnja 2021. Autor: prigorski.hr Križevci Formirani odbori Gradskog vijeća Grada Križevaca; Donosimo imena


Danas je u kino dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Vijećnici su, između ostalog, usvojili i rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora pri Gradskom vijeću.

Evo tko su osobe koje čine sedam odbora Gradskog vijeća:

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Križevaca 
PREDSJEDNIK: Igor Frbežar
POTPREDSJEDNICA: Valerija Golubić
ČLANOVI: Martina Blažinčić Stručić, Lana Peršin Štambuk i Vesna Tomić

Odbor za gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada Križevaca 
PREDSJEDNIK: Eduard Krmpotić
POTPREDSJEDNICA: Mateja Vrbek
ČLANOVI: Ivica Katavić, Aleksandra Mijić i Marija Škrlec

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNIK: Mirko Sokolić
POTPREDSJEDNIK: Marko Katanović
ČLANOVI: Matija Videković, Ivana Pukec i Mario Miklečić

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNIK: Denis Maksić
POTPREDSJEDNIK: Ivica Đuranec
ČLANOVI: Josip Lukačić, Alen Bartaković i Miroslav Stručić

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNICA: Štefica Wolf
POTPREDSJEDNIK: Ivica Švagelj
ZA ČLANOVI: Martina Jeren Šašek, Ivan Premec i Ana Končurat

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNIK: Goran Hrg
POTPREDSJEDNIK: Mario Martinčević
ČLANOVI: Snježana Rožman, Višnja Barušić i Andrea Guzalić

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNICA: Martina Zdilar Sertić
POTPREDSJEDNICA: Štefica Wolf
ČLANOVI: Dejan Pernjak, Sandra Kantar i Mateja Forjan

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Križevaca
PREDSJEDNIK: Miroslav Petračija
POTPREDSJEDNIK: Mario Martinčević
ČLANOVI: Laura Varjačić, Antonio Sirovec i Katarina Crnčić

Facebook Comments