Demanti bivšeg ravnatelja HPA Zdravka Baraća

20. kolovoza 2015. Autor: prigorski.hr Križevci Demanti bivšeg ravnatelja HPA Zdravka Baraća


U redakciju portala primili smo demanti bivšeg ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije Zdravka Baraća na članak koji smo objavili 11. kolovoza 2015. pod naslovom “Saznali smo istinu oko preseljenja HPA u Poljanu Križevačku i o citatima Branka Hrga”. U članku je objavljen odgovor ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine saborskim zastupnicama i zastupnicima kojeg je tražio saborski zastupnik Branko Hrg. U članku su objavljeni i citati koje je križevačkim gradskim vijećnicama i  vijećnicima iz odgovora Ministarstva poljoprivrede potpisao križevački gradonačelnik Branko Hrg.

Demanti objavljujemo u cijelosti:

Poštovani,

sukladno Zakonu o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) članka 40, molim Vas da objavite moj demanti na članak na Vašem portalu objavljenom 11. kolovoza 2015. pod naslovom „Saznali smo istinu oko preseljenja HPA u Poljanu Križevačku i o citatima Branka Hrga“, te Vas također molim da mu pružite jednak prostor u vašem mediju, kao što je navedeni članak.
Činjenično je netočna tvrdnja iznesena u članku da sam ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) bio od 2010. do 2014. Kao ravnatelj HPA i vršitelj dužnosti ravnatelja HPA radio sam u razdoblju od 12.4.2009.-30.9.2014. Netočan navod razdoblja kojeg sam proveo na radnom mjestu ravnatelja HPA, poslužio je (nepotpisanom) autoru članka za netočne konstrukcije u svezi navodnog nepoduzimanja radnji s moje strane kao tadašnje čelne osobe u HPA, a po pitanju uređenja prostora kojima HPA raspolaže na lokaciji Poljana Križevačka. Držim da su činjenično netočni navodi i konstrukcije izvedene temeljem njih izneseni s ciljem moje osobne diskreditacije kao i radi pokušaja narušavanja mog osobnog i profesionalnog ugleda.
Radi istinitog informiranja čitatelja Vašeg medija i cjelokupne javnosti, potrebno je istaknuti slijedeće:
1. Nakon što je Vlada RH donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Hrvatskom stočarskom centru (NN 28/09 od 4.3.2009.) kojom je definirano preseljenje HPA u Križevce, ubrzo sam temeljem provedenog javnog natječaja izabran za ravnatelja HPA (od 12.4.2009.) te sam osobno rukovodio poslovima registracije sjedišta HPA u Križevcima, što je uspješno i izvršeno pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru ni mjesec dana nakon što sam izabran za ravnatelja HPA.
2. Sa zadovoljstvom naglašavam da su tijekom razdoblja u kojem sam radio na mjestu ravnatelja ili v.d. ravnatelja u uređenje prostora HPA na lokaciji Poljana Križevačka uložena značajna financijska sredstva, a s ciljem unaprjeđenja cjelokupnog poslovanja HPA. Stoga, radi izbjegavanja dovođenja u zabludu i radi istinitog informiranja čitatelja Vašeg medija, držim da je važno da se uz iznose ulaganja u poslovnu zgradu koje ste objavili u članku, objavi pravovaljana informacija o tome tko je bio ravnatelj HPA u pojedinim godinama:):
• 2008. godina (ravnatelj F. Poljak) 201.901,64 kn
• 2009. godina (do 12.4.2009. ravnatelj F. Poljak a onda Z. Barać) 2.340.227,25 kn
• 2010. godina (ravnatelj Z. Barać) 1.975.945,86 kn
3. Također, ističem da su podaci koji se iznose u tekstalnom dijelu članka u potpunoj kontradiktornosti sa podacima koji se iznose na fotografijama dokumenata objavljenih u članku, a za koje (nepotpisani) autor članka tvrdi da su sastavni dio odgovora ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine na zastupničko pitanje saborskog zastupnika Branka Hrga. Naime, i pored činjenice da je za vrijeme dok sam radio na mjestu ravnatelja HPA od uloženih 4.518.074,75, izrealizirano za vrijeme mog mandata, tijekom 2009. i 2010. godine, 4.316.173,11, ili 95,5% svih uloženih sredstava, u članku se iznosi fotografija dokumenta, kojom se prikazuje da tijekom 2010. godine nisu planirana sredstva, a nakon toga u tom istom članku se objavljuje iznos ulaganja i u toj godini, čime se čitatelji dovode u zabludu i nedoumicu, a mene se osobno pokušava diskreditirati konstruirajući moju tobožnju neaktivnost po ovom pitanju.
4. Uz navedeno, a istine radi, da me je (nepotpisani) autor članka kontaktirao obrađujući ovu temu, ja bih ga upoznao i s činjenicom da je na prostorima kojima raspolaže HPA na lokaciji Poljana Križevačka, pored svega gore navedenog i pored teške gospodarske situacije u društvu koja nas prati već 6-7 godina, tijekom mog rukovođenja HPA iz namjenskih prihoda HPA izfinancirano više aktivnosti radi unaprjeđenja poslovanja – 2011. godine otvoren je Laboratorij za kontrolu kvalitete meda za čije je potrebe nabavljena suvremena analitička oprema, uložena su dodatna sredstva u zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih voda iz najvećeg laboratorija (za kontrolu kvalitete mlijeka), uređen je dodatni skladišni prostor prije svega za upravljanje materijalima za provedbu jedinstvenih sustava označavanje stoke, djelomično uređen kolni prilaz laboratorijskim prostorima itd. Kao zaposlenik HPA nemam ovlaštenje za iznošenje informacija o visini ovih ulaganja, ali sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), na zahtjev ih mogu dobiti zainteresirane strane od osoba odgovornih za zastupanje HPA.
5. Kako podaci na dokumentima koji su predstavljeni u članku, i za koje (nepotpisani) autor članka tvrdi da su sastavni dio odgovora na zastupničko pitanje gosp. Branka Hrga, ne odgovaraju istini, građanska mi je dužnost upozoriti saborskog zastupnika gosp. Branka Hrga na činjenicu da bi ukoliko odista raspolaže s takvim, neistinitim podacima, njihovim eventualnim daljnjim korištenjem mogao sve zainteresirane dovesti u zabludu.
6. Završnu konstataciju u članku (nepotpisnog) autora: Hrg nije želio “dodirnuti” stranačkog kolegu Baraća, a mogao ga je pet godina pitati što se čini oko preseljenja Hrvatske poljoprivredne agencije u Poljanu Križevačku, želim također demantirati i istine radi istaknuti da me je gosp. Branko Hrg i u svojstvu saborskog zastupnika i u svojstvu gradonačelnika grada Križevaca za vrijeme trajanja mog mandata više puta kontaktirao, pokazujući iznimnu zainteresiranost za uređenje svih prostora kojima HPA raspolaže na lokaciji Poljana Križevačka i za njihovo privođenje punoj svrsi te da sam za vrijeme rukovođenja Hrvatskom poljoprivrednom agencijom sa gosp. Brankom Hrgom ostvarivao profesionalno iznimno uspješan i korektan odnos.
I za kraj želim naglasiti da držim da se za vrijeme dok sam bio ravnatelj ili v.d. ravnatelj, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom upravljalo odgovorno i profesionalno. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati, da pored svega iznesenog o ulaganjima u Poljanu Križevačku, po pitanju razvoja nisu bili zanemareni ni ostali dijelovi HPA (Ured u Zagrebu i 27 područnih ureda u cijeloj RH), a na kraju mog rukovođenja Hrvatskom poljoprivrednom agencijom novoj čelnoj osobi ostavljeni su izvrsni temelji za daljnji razvoj svih dijelova HPA kao snažne stručne institucije, a između ostalog zahvaljujući i iznimno uspješnom i pozitivnom financijskom poslovanju kojeg sam ostavio za sobom, a o čemu svjedoči i završno Financijsko izvješće HPA za 2014. godinu koje je javno dostupno na službenoj internetskoj stranici HPA, a iz kojeg je razvidno da je HPA u 2014. godini poslovala s viškom prihoda u odnosu na rashode za više od 8 milijuna kuna, a u kumulativu s prethodnom godinom da je na kraju 2014. godine iskazan višak prihoda u odnosu na rahode veći od 12 milijuna kuna.
(http://www.hpa.hr/wp-content/uploads/2015/02/Financijski_izvjestaji_2014.pdf).

S poštovanjem,

Dr.sc. Zdravko Barać

prigorski.hr

foto: hss-kz.hr