Čovjek s jednim satom znade koliko je sati. Čovjek s dva sata nikada nije siguran.

1. srpnja 2020. Autor: prigorski.hr Za ljepši dan Čovjek s jednim satom znade koliko je sati. Čovjek s dva sata nikada nije siguran.


Arthur Bloch