Inflacija ili stopa rasta potrošačkih cijena ne sustaje, prema objavi Državnog zavoda za statistiku (DZS) u lipnju iznosi rekordnih 12,1 posto na godišnjoj razini.

Sada za potrebe izračuna polugodišnjeg usklađivanja mirovina od 1. srpnja imamo i konačnu stopu potrošačkih cijena za prvo polugodište 2022. u odnosu na prethodno polugodište, koja iznosi 5,9 posto. A danas je (20. srpnja) DZS objavio iznos prosječne bruto plaće za svibanj koja iznosi 10.440 kuna.

Prema tome za razdoblje siječanj-svibanj 2022. u odnosu na razdoblje srpanj-studeni 2021. stopa rasta bruto plaća iznosi 6,1 posto. Iz tih poznatih podataka prema formuli usklađivanja u omjeru 70:30 u ovom trenutku postotak usklađivanja mirovina iznosi 6,04 posto. To je privremeni postotak usklađivanja mirovina, jer će DZS tek 19. kolovoza objaviti prosječnu plaću za lipanj i tek onda ćemo imati konačan postotak usklađivanja mirovina.

Dakle, umirovljenici će rekordan iznos usklađivanja mirovina primiti u rujnu, na mirovini za kolovoz, kao i zaostatak za srpanj!