Danas je održana Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije. Vijećnici su donijeli Odluku o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/101 – „Križevci“, broj VI/132 – „Kalnik“, broj VI/133 – „Marinovec“, broj VI/134 – „Gregurovec“, broj VI/135 – „Veliki Potočec“
broj VI/136 – „Carevdar“, broj VI/137 – „Veliki Raven“, broj VI/138 – „Bukovje“, broj VI/131 – „Mali Kalnik“ i broj VI/139 – „Sveti Ivan Žabno“.

zupanijska-skupstina-32

Pročelnik Marijan Štimac kazao je kako je Povjerenstvo izdalo granice za deset lovišta i određena je divljač koja se može uzgajati na tim lovištima. Ispunjeni su preduvjeti za ove granice, natječaj će raspisati župan i ona će biti poznato koji lovozakupci će biti na ovih deset lovišta – kazao je pročelnik.

 

zupanijska-skupstina-17zupanijska-skupstina-26zupanijska-skupstina-11zupanijska-skupstina-02zupanijska-skupstina-01zupanijska-skupstina-03zupanijska-skupstina-14zupanijska-skupstina-15