Donesena je još jedna u nizu mjera koje Grad Đurđevac omogućava mladim obiteljima u cilju poboljšavanja demografske slike. Sufinancirat će se medicinski potpomognuta oplodnja, a tu odluku donijeli su gradski vijećnici na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća, koja će sigurno biti dobro prihvaćena među mladim obiteljima koje imaju problem s postizanjem roditeljstva.

– Sve više parova ima takve probleme, pa smo odlučili uvesti ovu potporu kako bismo im olakšali pokrivanje troškova za taj skupi medicinski zahvat, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči i pojasnio da će Grad Đurđevac sufinancirati medicinski potpomognutu oplodnju ženama koje se odluče na taj postupak s 50 posto troškova, a najviše do 1000 eura. Sufinancirat će se i postupci koji se obavljaju u inozemstvu, a pravo na takvu potporu imaju žene čije je prebivalište na području grada Đurđevca najmanje godinu dana.

– Budući da je i Županija donijela takvu odluku, dodatna prednost naše potpore je i to što je mogu dobiti žene koji će koristiti i subvenciju Županije. To znači da će u konačnici troškovi potpomognute oplodnje biti pokriveni u cijelosti, naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

PRO_1119 PRO_1120 PRO_1122 PRO_1123 PRO_1124 PRO_1125 PRO_1126 PRO_1128 PRO_1130 PRO_1131 PRO_1132 PRO_1133 PRO_1135 PRO_1136 PRO_1137 PRO_1138 PRO_1143 PRO_1144 PRO_1150 PRO_1156 PRO_1157 PRO_1161 PRO_1165