Grad Bjelovar želi biti prvi grad u Hrvatskoj koji će početi obilato koristiti geotermalnu energiju, a u prilog tomu svjedoče rezultati istražne bušotine u prigradskom naselju Veliko Korenovo, koji su bolji od očekivanja.

„Nakon nekoliko godina priprema, danas imamo bušotinu s temperaturom vode 83 stupnja u ležištu i više od 70 stupnjeva na izvorištu, što je više od očekivanog, ali i veliko iznenađenje za hrvatske prilike”, istaknuo je gradonačelnik Dario Hrebak u utorak na konferenciji na temu iskorištavanja geotermalne energije.

Geotermalnu energiju namjeravamo iskorištavati za poduzetništvo jer u Velikom Korenovu planiramo poslovnu zonu od 80 hektara u kojoj će se ta energija koristiti za grijanje i plasteničku proizvodnju. Planiramo i vrelovod do obližnjeg Bjelovarskog sajma i za bjelovarske toplice, kaže Hrebak.

Na bjelovarskom području planirane su dvije nove bušotine u centru grada, koje će grijati bolnice, škole i vrtiće.

Dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Vladislav Brkić poručio je da se Hrvatska nalazi u energetskoj tranziciji, a postoji niz mjera koje stimuliraju lokalne zajednice i privatni sektor za investiranje u geotermalnu energiju.