NOVA PISANICA – OPG Merc u vlasništvu oca Steve i sina Vedrana pretrpjelo je veliku štetu nakon orkanskog nevremena i pijavice koja im je u nekoliko minuta uništila gotovo sav njihov višegodišnji trud u stvaranju imetka.

Naime, krovišta muzilišta i staja s nadstrešnicom doslovce su odletjele u susjedno dvorište, pri čemu je uz još uvijek neprocijenjenu materijalnu štetu stradalo nekoliko ovaca.

Nova Pisanica: Opg Merc Pretpjelo Veliku štetu Nakon Nevremena

Lešine su još u dvorištu, a 15-ak ovaca je i teško ozlijeđeno u stadu. Muzilište je sada “na otvorenom”, a sve su ovce ostale bez krova nad glavom.