Josip Buturac

Josip Buturac (Grabarje kraj Požege, 14. studenoga 1905. –Lovrečina Grad, 5. listopada 1993.)

Hrvatski povjesničar i arhivist. Nakon završena studija na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao crkvenu povijest na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu (1934–36) te povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936–39). Doktorsku disertaciju pod naslovom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja obranio je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1944 (objavljena 1970). Za arhivara u Nadbiskupskoj kancelariji i arhivu u Zagrebu postavljen 1939., a od 1941. do 1965. radio je u Državnom arhivu u Zagrebu.

God. 1944–45. i 1953–62. predavao je crkvenu povijest na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U svojem radu bavio se različitim temama iz crkvene i kulturne povijesti, toponomastike, demografije, arhivistike. Djela: Arhivska čitanka (1950), Stanovništvo Požege i okolice od 1700–1950 (1967), Povijest Katoličke crkve među Hrvatima (koautor A. Ivandija, 1973), Pisani spomenici Požege i okolice 1210–1536 (1995), Rovišće (1975), Povijest Gornje Rijeke i okolice (1979), Vrbovec i okolica (1984), Cirkvena itd.

prigorski.hr/lzmk.hr

foto: lzmk.hr

Provjerite i ovo

Razglednica Gornja Rijeka Gradski muzej Križevci

Danijel Babok Vukšinečki (Sudovec, 29. 11. 1766. – Zagreb, 20. 5. 1834.)

Pravnik i mecena. Osnovnu školu završio u Križevcima, gimnaziju u Zagrebu, pravo u Grazu 1791. …

enciklopedija.hr

Milutin Cihlar Nehajev (Senj, 25. studenog 1880. – Zagreb, 7. travnja 1931.)

Studij kemije s doktoratom završio u Beču 1903. Od 1904. radio je kao gimnazijski profesor …